ตัวอย่าง คำแถลง

อันดับ

1. คำแถลง ขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต ป.วิ.แพ่ง มาตรา 173 174

2. คำแถลง ขอระบุบัญชีพยานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ป.วิ.แพ่ง มาตรา 88

3. คำแถลง ขอประกาศหนังสือพิมพ์

4. คำแถลง ขอส่งสำเนาเอกสาร

5. คำแถลง ขอแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม

6. คำแถลง ขอยืนยันที่อยู่และส่งหมายโดยวิธีธรรมดา

7. คำแถลง ขอคัดถ่ายคำพิพากษาและขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ป.วิ.แพ่ง มาตรา 147

8. คำแถลง ขอค่าฤชาธรรมเนียมศาลคืนเป็นกรณีพิเศษ

9. คำแถลง ขอรับเงินคืนไปจากศาล

10. คำแถลง ขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาก่อนวันนัด

11. คำแถลง ขอส่งหมายเรียก โดยวิธีปิดหมาย และข้ามเขต(ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง)

12. คำบอกกล่าว ขอถอนฟ้อง (ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ)

13. คำแถลง ขอแจ้งเหตุขัดข้องในการวางเอกสารของบุตรผู้เยาว์

14. คำแถลง ขอแจ้งเอกสารของบุตรผู้เยาว์สูญหาย

15. คำขอ ให้ศาลออกหมายบังคับคดี หรือขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

16. คำแถลง ขอส่งสำเนาคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ และหมายแจ้งวันนัดไต่สวน โดยวิธีปิดหมาย ข้ามเขต

17. คำแถลง ขอแก้ไขที่อยู่จำเลย และทนายจำเลย

18. คำแถลง ขอกำหนดวันนัดไต่สวน

19. คำแถลง รายงานผลการส่งหมายเรียก

20. คำแถลง ขอวางเงินชำระหนี้

21. คำแถลง ขอส่งคำบังคับให้แก่จำเลย โดยวิธีปิดหมาย

22. คำแถลง ขอกำหนดวันนัด (คดีผบ.)

23. คำแถลง ขอให้ศาลนำคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย

24. คำแลง ขอวางเงินต่อศาล ป.วิ.แพ่ง มาตรา 135

25. คำแถลง คัดค้านคำสั่งศาล ป.วิ.แพ่ง มาตรา 26

26. คำแถลง ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจ

27. คำแถลง โต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณา ป.วิ.แพ่ง มาตรา 226

28. คำแถลง ขอยืนยันที่อยู่และขออนุญาตดำเนินคดี(ฟ้องหย่า)

29. คำแถลง ขอส่งหมายเรียกทางไปรษณีย์ตอบรับ ป.วิ.แพ่ง มาตรา 73ทวิ

30. คำขอ ออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด E-filing

31. คำขอ ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ค่าขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด) E-filing

32. คำแถลง ขอคัดถ่ายคำสั่งศาล E-filing

33. คำแถลง ขอชำระค่าจัดทำเอกสารเพิ่มเติม

34. คำแถลง ขอส่งหมายและสำเนาอุทธรณ์ โดยวิธีปิดหมาย ข้ามเขต

35. คำแถลง ขอส่งหมายนัดและสำเนาคำร้องให้ผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดประกาศหน้าศาล

36. คำแถลง ขอส่งบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยาน ป.วิ.แพ่ง 120/1

37. คำแถลง ไม่ติดใจบังคับคดี

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:23:58
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: APL0616406643 [IP: 1.46.16.xxx]
เมื่อ: 2021-07-10 07:53:33
67
#3 โดย: APL0616406643 [IP: 1.46.128.xxx]
เมื่อ: 2021-08-02 00:45:25
67
#4 โดย: APL0949368024 [IP: 1.47.158.xxx]
เมื่อ: 2021-09-17 23:45:35
APL0616406643
#5 โดย: APL0616406643 [IP: 1.46.8.xxx]
เมื่อ: 2021-10-10 08:21:11
70
#6 โดย: สุเนตร [IP: 49.228.104.xxx]
เมื่อ: 2021-11-29 12:26:47
มีแบบฟอร์มคำขอแถลงข้อเท็จจริงของจำเลยในวันไต่สวนมั๊ยครับ
#7 โดย: kanlayanee.p [IP: 58.8.7.xxx]
เมื่อ: 2022-02-21 04:48:06
ถ้ากรณีรายได้ไม่พอที่จะใช้หนี้ มีตัวอย่างแถลงต่อศาลไหมคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 107,497