ตัวอย่าง คำแถลง

อันดับ

1 คำแถลง ขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต

2 คำแถลง ขอระบุบัญชีพยานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

3 คำแถลง ขอประกาศหนังสือพิมพ์

4 คำแถลง ขอส่งสำเนาเอกสาร

5 คำแถลง ขอแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม

6 คำแถลง ขอยืนยันที่อยู่และส่งหมายโดยวิธีธรรมดา

7 คำแถลง ขอคัดถ่ายคำพิพากษาและขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

8 คำแถลง ขอค่าฤชาธรรมเนียมศาลคืนเป็นกรณีพิเศษ

9 คำแถลง ขอรับเงินคืนไปจากศาล

10 คำแถลง ขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาก่อนวันนัด

11 คำแถลง ขอส่งหมายเรียก โดยวิธีปิดหมาย และข้ามเขต(ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง)

12 คำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง (ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ)

13 คำแถลง ขอแจ้งเหตุขัดข้องในการวางเอกสารของบุตรผู้เยาว์

14 คำแถลง ขอแจ้งเอกสารของบุตรผู้เยาว์สูญหาย

15 คำขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี หรือขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

16 คำแถลง ขอส่งสำเนาคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ และหมายแจ้งวันนัดไต่สวน โดยวิธีปิดหมาย ข้ามเขต

17 คำแถลง ขอแก้ไขที่อยู่จำเลย และทนายจำเลย

18 คำแถลง ขอกำหนดวันนัดไต่สวน

19 คำแถลง รายงานผลการส่งหมายเรียก

20 คำแถลง ขอวางเงินชำระหนี้

21 คำแถลง ขอส่งคำบังคับให้แก่จำเลย โดยวิธีปิดหมาย

22 คำแถลง ขอกำหนดวันนัด (คดีผบ.)

23 คำแถลง ขอให้ศาลนำคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:23:58
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 40,836