ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานกฎหมายธนู Welcome to Thanu Law Office

บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

คดีแพ่ง Civil Case กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ตั๋วเงิน บริษัทร้าง ก่อสร้าง ผิดสัญญาซื้อขายคอนโด บ้าน ที่ดิน

คดีอาญา Criminal Case ยักยอก ฉ้อโกง เช็ค ดูหมิ่น หมิ่นประมาท บุกรุก ยาเสพติด

คดีครอบครัว Family Case ฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส รับรองบุตร เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องชู้เรียกค่าทดแทน ตั้งผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร ตั้งผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ เรียกบุตรคืน

คดีผู้บริโภค Consumer Protection บัตรเครดิต เช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล

คดีแรงงาน Labor Case ฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าตกใจ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คดีที่ดิน Land Case ฟ้องขับไล่ ทางจำเป็น ภาระจำยอม ครอบครองปรปักษ์ จำนอง ขายฝาก

คดีล้มละลาย Bankruptcy Case ฟ้องล้มละลาย ประนอมหนี้ ฟื้นฟูกิจการ ปลดล้มละลาย

คดีมรดก Inheritance Case ตั้ง คัดค้าน ถอดถอนผู้จัดการมรดก ฟ้องแบ่งมรดก

คดีทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property Case ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

คดีการค้าระหว่างประเทศ Inter Trade Case พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล

คดีภาษีอากร Tax Case เพิกถอนคำสั่ง อุทธรณ์คำสั่ง

คดีปกครอง Administrative Case

อนุญาโตตุลาการ Arbitration Case ยื่นคำเสนอข้อพิพาท คำคัดค้านข้อเรียกร้อง

จัดทำอุทธรณ์ ฎีกา Appeal and Supreme Court

 

บริการสัญญาและนิติกรรม

ร่างสัญญากู้ยืมเงิน เช่าคอนโดมิเนียม เช่าโรงงาน สัญญาก่อสร้างบ้าน ทำพินัยกรรม สัญญาก่อนสมรส หนังสือยินยอมหย่า สัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดิน สัญญาค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

ที่ปรึกษากฎหมายประจำองค์กร บริษัท นิติบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการ

 

บริการบังคับคดี ขายทอดตลาด

สืบค้นหาทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อตั้งเรื่องบังคับคดี

ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี

ยึดบ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม อายัดเงินเดือน เงินในบัญชีธนาคาร

 

บริการรับรองเอกสาร Notary Public Services โนตารีปับลิก

รับรองสำเนา Certified true Copy

รับรองลายมือชื่อ Certified the Signature On the Document

 

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

เครื่องหมายการค้า Trademark

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลฯ

รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัท (มหาชน)

 

"ความยุติธรรม คือ บริการของเรา"

 

รับว่าความทั่วประเทศ

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมาย

ติดต่อทนายธนู โทร 083 4248098

LINE ID : @kbv6958j

เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 20.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 213,015