ตัวอย่าง คำร้อง

อันดับ

1 คำร้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาชี้ขาดให้โจทก์ชนะคดี โดยจำเลยขาดนัด (ยื่นคำให้การ)

2 คำร้อง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

3 คำร้อง คัดค้านคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

4 คำร้อง ขอแก้ไขคำให้การจำเลยและฟ้องแย้ง

5 คำร้อง ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ

6 คำร้อง ขออนุญาตยื่นคำให้การ

7 คำร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้น

8 คำร้อง เรียกค่าสินไหมทดแทน (ป.วิ.อ มาตรา 44 / 1)

9 คำร้อง ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์(กับอัยการ)

10 คำร้อง ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ 

11 คำร้อง ขอขยายระยะเวลาแก้อุทธรณ์

12 คำร้อง ขอให้ศาลออกคำสั่งเรียกพยานเอกสาร

13 คำร้อง ขอให้ศาลเรียกพยานบุคคล โดยวิธีปิดหมาย ข้ามเขต

14 คำร้อง ขอให้ตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ

15 คำร้อง ขอเลื่อนคดีนัดฟังคำพิพากษา

16 คำร้อง ขอตั้งแพทย์ให้ไปตรวจอาการป่วยของฝ่ายขอเลื่อนคดี

17 คำร้อง ขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณา และนัดฟังคำพิพากษา

18 คำร้อง ขอออกหมายเรียกจำเลยมาสอบถาม เพื่อตักเตือน

19 คำร้อง โต้แย้งคัดค้านคำสั่งศาล และขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

20 คำร้อง ขอถอนฟ้อง (หลังจำเลยยื่นคำให้การ)

21 คำร้อง ขอยกเลิกกการไกล่เกลี่ย

22 คำร้อง ขอนัดวันไกล่เกลี่ย

23 คำร้อง ขอให้ส่งคืนเอกสาร

24 คำร้อง ขอนำบุตรผู้เยาว์ไปให้ถ้อยคำต่อผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

25 คำร้อง ขอกำหนดวันนัดไต่สวน

26 คำร้อง ขอถอนจากการเป็นทนายความ

27 คำร้อง ขอรับเงินรางวัลทนายความขอแรง

28 คำร้อง ขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาคดีก่อนวันนัด

29 คำร้อง ขอเพิกถอนหมายจับ

30 คำร้อง ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินออกไปรังวัดที่ดินที่เป็นภาระจำยอม

31 คำร้อง ขอทุเลาการบังคับคดี

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:24:12
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 40,836