ตัวอย่าง คำร้อง

อันดับ

1. คำร้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาชี้ขาดให้โจทก์ชนะคดี โดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ป.วิ.แพ่ง 197 198 198ทวิ

2. คำร้อง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

3. คำร้อง คัดค้านคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

4. คำร้อง ขอแก้ไขคำให้การจำเลยและฟ้องแย้ง ป.วิ.แพ่ง มาตรา 179 180

5. คำร้อง ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ ป.วิ.แพ่ง มาตรา 23

6. คำร้อง ขออนุญาตยื่นคำให้การ ป.วิ.แพ่ง มาตรา 199

7. คำร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้น ป.วิ.แพ่ง มาตรา 24

8. คำร้อง เรียกค่าสินไหมทดแทน ป.วิ.อ มาตรา 44/1

9. คำร้อง ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์(กับอัยการ) ป.วิ.อ. มาตรา 30

10. คำร้อง ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ 

11. คำร้อง ขอขยายระยะเวลาแก้อุทธรณ์

12. คำร้อง ขอให้ศาลออกคำสั่งเรียกพยานเอกสาร ป.วิ.แพ่ง มาตรา 123 , 90

13. คำร้อง ขอให้ศาลเรียกพยานบุคคล โดยวิธีปิดหมาย ข้ามเขต ป.วิ.แพ่ง มาตรา 106

14. คำร้อง ขอให้ตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ป.วิ.แพ่ง ม.128/1

15. คำร้อง ขอเลื่อนคดีนัดฟังคำพิพากษา

16. คำร้อง ขอตั้งแพทย์ให้ไปตรวจอาการป่วยของฝ่ายขอเลื่อนคดี ป.วิ.แพ่ง มาตรา 41

17. คำร้อง ขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณา และนัดฟังคำพิพากษา

18. คำร้อง ขอออกหมายเรียกจำเลยมาสอบถาม เพื่อตักเตือน

19. คำร้อง โต้แย้งคัดค้านคำสั่งศาล และขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

20. คำร้อง ขอถอนฟ้อง (หลังจำเลยยื่นคำให้การ)

21. คำร้อง ขอยกเลิกกการไกล่เกลี่ย

22. คำร้อง ขอนัดวันไกล่เกลี่ย

23. คำร้อง ขอให้ส่งคืนเอกสาร

24. คำร้อง ขอนำบุตรผู้เยาว์ไปให้ถ้อยคำต่อผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

25. คำร้อง ขอกำหนดวันนัดไต่สวน

26. คำร้อง ขอถอนจากการเป็นทนายความ ป.วิ.แพ่ง มาตรา 65

27. คำร้อง ขอรับเงินรางวัลทนายความขอแรง

28. คำร้อง ขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาคดีก่อนวันนัด

29. คำร้อง ขอเพิกถอนหมายจับ

30. คำร้อง ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินออกไปรังวัดที่ดินที่เป็นภาระจำยอม

31. คำร้อง ขอทุเลาการบังคับคดี ป.วิ.แพ่ง มาตรา 231

32. คำร้อง คัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี

33. คำร้อง ขอให้ประธานศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัย ตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

34. คำร้อง ขอเลื่อนคดี ป.วิ.แพ่ง มาตรา 40

35. คำร้อง ขอโอนคดี ป.วิ.แพ่ง มาตรา 6

36. คำร้อง คัดค้านผู้พิพากษา ป.วิ.แพ่ง มาตรา 13

37. คำร้อง ขอให้ศาลไกล่เกลี่ยเป็นการลับ ป.วิ.แพ่ง มาตรา 20ทวิ

38. คำร้อง ขอให้ศาลเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ป.วิ.แพ่ง มาตรา 27

39. คำร้อง ขอให้รวมพิจารณาคดีรวมกัน ป.วิ.แพ่ง มาตรา 28

40. คำร้อง ขอเลื่อนคดีรอผลคดีอาญา ป.วิ.แพ่ง มาตรา 39

41. คำร้อง ขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคำพิพากษา ป.วิ.แพ่ง มาตรา 143

42. คำร้อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ป.วิ.แพ่ง มาตรา 179 180

43. คำร้อง ขอศาลบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 9, 42

44. คำร้อง ขอใช้วิธีพิจารณาคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

45. คำร้อง สอดเข้าเป็นจำเลยร่วม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 57 ว.1(2)

46. คำร้อง ขอรับรองฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

47. คำร้อง ขอใช้บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นแทนการสืบพยาน

48. คำร้อง ขอศาลมีคำสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย ป.อ. มาตรา 56

49. คำร้อง ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้ง ป.วิ.แพ่ง ม.178 

50. คำร้อง ขอให้ส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์กับผู้เชี่ยวชาญ ป.วิ.แพ่ง ม.99

51. คำร้อง ขอศาลตั้งทนายความขอแรงในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ป.อ. ม.165/1

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:24:12
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: สุขศิริ [IP: 124.120.204.xxx]
เมื่อ: 2024-04-30 08:41:50
ขอทราบว่ามีคำร้องป.วิแพ่งมาตรา359หรือไม่ครับอยากได้เป็นตัวอย่าง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 213,020