ที่ปรึกษากฎหมาย นิติบุคคลอาคารชุด

"ประกาศ สำนักงานฯ ยกเลิกบริการที่ปรึกษานิติบุคคลอาคารชุดแล้ว บทความมีไว้ให้ผู้สนใจศึกษาในข้อกฎหมายและทางปฏิบัติ"

 

บริการที่ปรึกษากฎหมาย ประจำนิติบุคคลอาคารชุด

เงื่อนไขการบริการ

1. เซ็นสัญญาจ้างขั้นต่ำ คราวละ 3 เดือน

2. เข้าร่วมประชุมร่วมกับนิติบุคคลเดือนละ 1 ครั้ง ณ สำนักงานที่ตั้งของนิติบุคคลฯ

3. บริการคำปรึกษาทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. ตรวจสอบ และร่างเอกสาร สัญญา และหนังสือสำคัญต่างๆ(ภาษาไทย)

5. เสนอแนะข้อกฎหมาย ทำความเห็นในคดีเบื้องต้น

6. ช่วงทางการให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย

7. ค่าจ้างชำระเป็นรายเดือนๆ ละ 7,000 บาท โดยวิธีการและเงื่อนไขการชำระค่าจ้าง คือ การจ่ายชำระค่าบริการของเดือนนั้นๆ จะชำระในวันเข้าร่วมประชุมร่วมกับนิติบุคคล 

8. ค่าจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการจ้างว่าความในคดีต่างๆในศาล การรับรองเอกสาร Notary Services Attorney

9. กรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามอายุสัญญา และหากทางนิติบุคคลต้องการจะต่ออายุสัญญาหรือทำสัญญาต่อกันขึ้นใหม่ ให้บอกกล่าวทนายความล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสิ้นสุดของสัญญาไม่น้อยกว่า 15 วัน

10. ทนายตกลงยินยอมให้นิติบุคคลหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

    

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:18:32
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: สมชาย [IP: 184.22.112.xxx]
เมื่อ: 2019-10-14 13:08:00
สอบถามกรณี นิติบุคคล ที่จดรวมกัน 2 เขต(เขตมีนบุรี-ลาดกระบัง) โดยผู้ประกอบการ ยกส่วนของเขตมีนบุรี ให้เป็นของสาธารณะ ทั้ง 2เขต แบ่งกันโดยมีสะพานข้ามคลองอย่างชัดเจน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับมอบ
อยากถามว่า นิติที่จดแบบนี้ สามารถขอแยกเป็น 2 นิติและจดใหม่ได้ไหม เนื่องจาก หมู่บ้านส่วนที่ยกเป็นสาธารณะโดยนัยยะไม่น่าจะเก็บค่าส่วนกลางได้ หรือมีวิธีใดในการจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
#3 โดย: narongmakbang [IP: 182.232.56.xxx]
เมื่อ: 2020-10-05 14:26:10
กราบเรียน สอบถามครับ
กรณีรักษาการประธานนิติบุคคลและรักษาการผู้จัดการนิติฯบุคคล ทำหน้าที่
ประธานการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมได้ใหมครับเจ้าของร่วมทักท้วงครับ
#4 โดย: - [IP: 27.55.81.xxx]
เมื่อ: 2022-09-06 09:47:42
สอบถามเรื่องการเชิญประชุมใหญ่สามัญ เจ้าของร่วมครับ
ซึ่งการเชิญประชุมต้องเขิญให้ครบทุกห้องใช่ไหมครับ และใช่อิเล็กทรอนิกส์เชิญประชุมได้ไหมครับ และตรวจสอบอย่างไรว่าครบทั้งหมด
จากอรรถเดช 0968789119

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 204,479