ที่ปรึกษากฎหมาย นิติบุคคลอาคารชุด

 

 

บริการที่ปรึกษากฎหมาย ประจำนิติบุคคลอาคารชุด

เงื่อนไขการบริการ

1 เซ็นสัญญาจ้างขั้นต่ำ คราวละ 3 เดือน

2 เข้าร่วมประชุมร่วมกับนิติบุคคลเดือนละ 1 ครั้ง ณ สำนักงานที่ตั้งของนิติบุคคลฯ

3 บริการคำปรึกษาทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4 ตรวจสอบ และร่างเอกสาร สัญญา และหนังสือสำคัญต่างๆ(ภาษาไทย)

5 เสนอแนะข้อกฎหมาย ทำความเห็นในคดีเบื้องต้น

6 ช่วงทางการให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย 

 7 ค่าจ้างชำระเป็นรายเดือนๆ ละ 7,000 บาท โดยวิธีการและเงื่อนไขการชำระค่าจ้าง คือ การจ่ายชำระค่าบริการของเดือนนั้นๆ จะชำระในวันเข้าร่วมประชุมร่วมกับนิติบุคคล 

8 ค่าจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการจ้างว่าความในคดีต่างๆในศาล การรับรองเอกสาร Notary Services Attorney

9 กรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามอายุสัญญา และหากทางนิติบุคคลต้องการจะต่ออายุสัญญาหรือทำสัญญาต่อกันขึ้นใหม่ ให้บอกกล่าวทนายความล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสิ้นสุดของสัญญาไม่น้อยกว่า 15 วัน

10 ทนายตกลงยินยอมให้นิติบุคคลหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

    

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:18:32
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: สมชาย [IP: 184.22.112.xxx]
เมื่อ: 2019-10-14 13:08:00
สอบถามกรณี นิติบุคคล ที่จดรวมกัน 2 เขต(เขตมีนบุรี-ลาดกระบัง) โดยผู้ประกอบการ ยกส่วนของเขตมีนบุรี ให้เป็นของสาธารณะ ทั้ง 2เขต แบ่งกันโดยมีสะพานข้ามคลองอย่างชัดเจน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับมอบ
อยากถามว่า นิติที่จดแบบนี้ สามารถขอแยกเป็น 2 นิติและจดใหม่ได้ไหม เนื่องจาก หมู่บ้านส่วนที่ยกเป็นสาธารณะโดยนัยยะไม่น่าจะเก็บค่าส่วนกลางได้ หรือมีวิธีใดในการจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
#3 โดย: narongmakbang [IP: 182.232.56.xxx]
เมื่อ: 2020-10-05 14:26:10
กราบเรียน สอบถามครับ
กรณีรักษาการประธานนิติบุคคลและรักษาการผู้จัดการนิติฯบุคคล ทำหน้าที่
ประธานการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมได้ใหมครับเจ้าของร่วมทักท้วงครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 80,577