FAQ

ประเด็น ถาม - ตอบปัญหาทางกฎหมาย ที่น่าสนใจ

1. ปล่อยเช่าห้องชุดเป็นรายวัน ทำได้ไหม มีความผิดอย่างไร

ตอบ ทำไม่ได้ ถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2557 มาตรา 15 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หรือรายสัปดาห์ ก็ไม่ได้เช่นกัน ซึ่งเป็นการแข่งขันกับธุรกิจโรงแรมโดยตรง

กรณีนิติบุคคลรับฝากเช่า โดนด้วย

ตัวอย่าง คำพิพากษาศาล

ศาลจังหวัดหัวหิน คดีดำเลขที่ 50/2561 คดีแดงเลขที่ 59/2561

พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา 4 15 59 รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา 78 ปรับ 5,000 บาท และปรับรายวัน วันละ 500 บาท เป็นเวลา 20 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท

ศาลจังหวัดหัวหิน คดีดำเลขที่ 107/2561 คดีแดงเลขที่ 106/2561

พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาท ปรับรายวัน วันละ 100 บาท เป็นเวลา 81 วัน เป็นเงิน 8,100 บาท

ศาลจังหวัดเพชรบุรี คดีดำเลขที่ 277/2561 คดีแดงเลขที่ 900/2561

พิพากษาว่า จำเลยนำห้องชุดปล่อยเช่ารายวัน ค่าเช่าวันละ 4,900 บาท ผิด พ.ร.บ.โรงแรม จำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท ปรับอีกวันละ 1,000 บาท จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน ปรับ 5,000 บาท กับปรับวันละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน เนื่องจากไม่โทษจำคุกมาก่อน ให้รอการลงโทษ 1 ปี

 

2. เปลี่ยนชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ต้องได้รับความยินยอมอย่างไร

ตอบ เสียงข้างมาก ในการประชุมใหญ่

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 6734/2537

 

3. ผู้จัดการ เป็นนิติบุคคล ได้ไหม

ตอบ ได้ ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 32/2542

 

4. เจ้าของโครงการ ไม่ดำเนินการจัดการระบบสัญญาอัคคีภัยในเรียบร้อย สามารถฟ้องร้องได้ไหม

ตอบ ได้ โดยต้องจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมาย สามารถฟ้องร้องค่าใช้จ่ายที่ต้องไปว่าจ้างบุคคลภายนอกมาแก้ไขระบบสัญญาณได้ อ้างอิงคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 2116/2553

 

5. ห้องชุดถูกเวนคืนตาม พรบ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังริมทรัพย์ ต้องจัดการอย่างไรต่อ

ตอบ เจ้าของห้องชุดที่ถูกเวนคืนหมดสิทธิในทรัพย์ส่วนกลาง เจ้าของร่วมที่ไม่ถูกเวนคืนห้องชุดต้องร่วมกันชดใช้ราคาให้แก่เจ้าของร่วมซึ่งหมดสิทธิไป ตามอัตราส่วน

 

6. ค้างชำระค่าน้ำประปา ไฟฟ้า Sinking Fund นิติอ้างไม่ออกใบปลอดหนี้ ได้ไหม

ตอบ ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ค่าส่วนกลาง

 

7. คนต่างชาติ นอกจากจะใช้ใบปลอดหนี้แล้ว ต้องใช้หลักฐานอะไรเพิ่มเติม

ตอบ ใบอัตรากรรมสิทธิ์ต่างด้าว

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 213,022