รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค Notary Public

บริการรับรองเอกสาร โนตารี พับลิค Notary Public

โดยทนายความ เพื่อทำนิติกรรมและบังคับใช้ในต่างประเทศ #NotaryThanuLaw

Certified by Thai lawyer to make legal and enforceable in abroad

 

โนตารีปับลิกคืออะไร คลิกที่นี่

 

Types of Notarized Documents that include

 รับรองสำเนาเอกสารทางราชการ Certified Copy of the original government issued identification

Passport, Thai National ID Card, Driver License, Transcript, ACADEMIC RECORD, Educational Degree, House registration, Birth Certificate, Marriage Certificate, Divorce Certificate, Death Certificate, Land Sale Contract

รับรองใบสมัครศึกษาต่อ ต่างประเทศ Application form to apply to study, Affidavit of Support

ใบสมัครขอวีซ่า Application for a Visa

 รับรองสถานะการเงิน Bank Statement, Financial support

รับรองเอกสารเปิดปิดบัญชีธนาคาร Open or Close a bank account

 รับรองการแปลเอกสาร เอกสารราชการ เอกสารเอกชน Certified Correct Translation

 รับรองลายมือชื่อตัวบุคคล และลายมือชื่อผู้แปลเอกสาร Certified the authenticity of Signature On the Document, Translator Affidavit, Subscribed and sworn

 รับรองข้อเท็จจริง Certified Facts

 รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร Certified the existence of documents

 รับรองคำสาบาน Statutory declaration , oaths and affirmations

 รับรองฐานะนิติบุคคล Certified the status of juristic person

 รับรองคำให้การ Declaration Letter

รับรองข้อกฎหมายไทย Thai Law Certification

 รับรองหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง Custodianship declaration, Guardianship Consent

 รับรองการทำสัญญา Agreement Notarization e.g. Prenuptial agreement

บันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ International Contract Agreement Notarization

รับรองเอกสารบันทึกถ้อยคำ เพื่อใช้ในศาลต่างประเทศ AFFIDAVIT for Court

 รับรองถิ่นที่อยู่ หรือการติดต่อสื่อสาร

Letter of Verification of address in Thailand

Certified truly used for Communication

Notarized Proof of Residence e.g. Electricity Bill, Phone bill, Credit card bill, Fibre/Broadband services, Utilities bill not more than 3 months

Government - issued proof of address document

 ลงนามเป็นพยาน Be the witness in the document

รับรองผู้มีอำนาจลงนามบริษัท Certify the legal power fill in, sign and submit on behalf of Company

รับรองเอกสารเพื่อจัดการอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ Documents required to Buy, sell or transfer a property for use abroad / Separation and property settlement agreement

Apostille Certificate by The 1961 Hague Convention

เอกสารทางธุรกิจ Business Documents

Affidavit of company officer

Corporate Marketing

Exclusive Distributor Agreement

Distributorship Contract

Reference Letter

ACCEPTANCE OF OFFICE

Certification of Commission of Agent

Certification of manufacturer

Letter of Authorization

Letter of Appointment

Power of attorney

Board Resolution

Duly authorized to sign Certificate of Employment on behalf of Company

Certificate of Employment

Certificate of Origin - C/O

Company Certificate

Share Certificate

Trademarks Registration

Membership Interest and Asset Purchase Agreement

Bill of Sale

Joint Venture Agreement

Acknowledgement

Certify the identity of parties to an agreement

รับรองบริษัทยื่นต่อศุลกากร

รับรองข้อมูลส่วนตัว Personal information

Medical Certificate

PERSONAL STAMP

Identity inspected

Letter of Guarantee

Informed Consent

NATIONALITY CERTIFICATE

Employee data form

Intent to marry statement

Affidavit of Personal Relationship

Statement of consent

Certified Photo of person

Certificate of salary

Certificate of Life

Affidavit of support / Sponsor

Resume

Police Clearance Certificate / Criminal Record certificate

Educational Certificate

Curriculum vitae CV

Serving an Application for a Dissolution Order / Divorce

รับรองความเป็นผู้สร้าง Admin and creator Facebook fanpage

 และอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด Other Legalization service under the law

 

Processing time : within 15 minutes

 

ข้อมูลทะเบียนผู้รับรอง

1. ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เลขที่ 5831/2556 รุ่น 18 (เปลี่ยนแปลงข้อมูลลายมือชื่อ จัดส่งกรมการกงสุล ครั้งที่ 2 ปี 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 37)

2. ใบอนุญาตทนายความ เลขที่ 2244/2555

Registration information

1. Notarial Services Attorney Reg. No. 5831/2556 (Class 18)

2. An Attorney at Law, License No. 2244/2555

 

ค่าบริการรับรองเอกสาร โนตารี พับลิค

รูปแบบ

ราคา(เริ่มต้น)

  รับรองสำเนาเอกสาร Notarized

1,000

  รับรองลายมือชื่อ Signature

1,000

  ทำแบบฟอร์มเอกสาร

2,000

  EMS by Thailand Post

100

  On-site Service

500 - 700

 

ขั้นตอน/วิธีการรับรอง ตามภาพถ่ายด้านล่าง ⇓

 

ทนายโนตารี พับลิค

เปิดบริการทุกวัน Open daily 

เวลา Time 7.00 - 20.00

โทร Tel. 083 4248098

Contact Us Please Click on Icon

   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

 

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.249.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:13:46
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 204,470