โยกย้ายงาน จากบริษัทที่1 ไปบริษัทที่2 โดยบริษัที่1เป็นคนดำเนินการโยกย้ายครับ

โดย: คุณโจ้ ครับ [IP: 203.144.239.xxx]
เมื่อ: 2022-03-04 10:53:01
ย้ายงาน จากอีกบริษัทไปอีกบริษัทหนึง่ พนักงานที่ถูกย้ายโดยบริษัทที่ 1จะต้องได้เงินปลอบขวัญหรือเงินชดเชยจากบริษัทที่1 ที่เป็นคนย้ายหรือเปลี่ยนถ่ายพนักงานไปบริษัทที2 ไหมครับซีงพนักงานบางส่วนที่โยกย้ายไปก่อนหน้านี้ มีการได้เงินปลอบขวัญไปบางส่วนจากบริษัทที่1 และถ้าบริษัทที่1 ไม่จ่ายเงินปลอบขวัญให้พนักงานที่เหลือตัวพนักงานที่เหลือสามารถไปฟ้องร้องที่ศาลแรงงานเรียกเงินชดเชยได้ไหมครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,164