ปลดล้มละลายแล้วเดินทางไปต่างประเทศ

โดย: Mantou [IP: 78.161.189.xxx]
เมื่อ: 2020-06-01 03:27:25
ขออนุญาตเรียนปรึกษาค่ะถ้าครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี และปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เลยไหมค่ะ ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนหรือไม่ค่ะ และถ้าหากต้องรอประกาศราชกิจจาฯ ระหวางที่ยังไม่ประกาศจะเดินทางได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เพื่อให้เดินทางได้ขอขอบพระคุณสำหรับความกรุณาในการตอบคำถามล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,745