ล่วงเลยระยะเวลาวางเงิน ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด จากสนง.บังคับคดี

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 184.22.241.xxx]
เมื่อ: 2019-05-18 15:06:38
มติสำนักงานบังคับคดี ให้วางงินภายใน 3 เดือน

หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ต้องยื่นคำร้องขอชำระหนี้ได้ โดยอ้างเหตุจำเป็น

ศาลอาจมีดุลพินิจ มีคำสั่งให้สนง.บังคับคดีรับเงินภายในระยะเวลาที่สมควรได้

หากไม่มีฝ่ายใดคัดค้าน

โดยผู้ซื้อจะต้องนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำร้อง แก่

โจทก์ จำเลย สนง.บังคับคดี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,746