ส่งข้อความด่าทางไลน์LINE ผิดหรือไม่

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2019-04-23 22:18:42
ไม่ผิด เพราะต้องกระทำต่อหน้าเท่านั้น

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3711/2557(ด่าทางโทรศัพท์)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 393 ฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายกับจำเลยอยู่ห่างไกลกันคนละอำเภอ แต่องค์ประกอบความผิดตาม ป.อ. มาตรา 393 นั้น ถ้าเป็นการกล่าวด้วยวาจา ผู้กระทำต้องกล่าวซึ่งหน้าผู้เสียหาย เพราะบทบัญญัติมาตรานี้มีเจตนารมณ์ป้องกันเหตุร้ายที่อาจเข้าถึงตัวกันทันทีที่มีการกล่าว ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบจึงยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหมายเหตุ

ข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้า เป็นความผิดยอมความไม่ได้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 143,666