นิติบุคคลอาคารชุด รับโอนที่ดินได้ไหม

โดย: ทีมงานทนายThenulegal [IP: 184.22.240.xxx]
เมื่อ: 2019-03-27 22:59:19
คำถาม

นิติบุคคลอาคารชุด รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไหมครับคำตอบ

กรณีรับ โดยไม่มีภาระติดพัน สามารถรับได้เลย

กรณีรับ โดยการซื้อ หรือมีภาระติดพูน ต้องผ่านที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม โดยใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,937