จดหมายทวงหนี้มาจากธนาคารเดียวกันแต่ต่างสาขาภายในรอบเดียวเดียว3ฉบับ

โดย: กนกวรรณ [IP: 1.47.67.xxx]
เมื่อ: 2019-02-06 17:14:57
คือมีจม.จากธนาคารเดียวกันเกี่ยวกับสินเชือรถยนต์มาเดือนละ3ฉบับแล้วหลังจากมีการติดตามรถแล้วสอบถามไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน และเคยมีใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งยอดส่งมาก็ไม่มีมา ในฐานะผู้บริโภคสามารถทำยังไงได้บ้างค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 100,735