ถูกรถชนตาย ทายาทเรียกร้องอะไรได้บ้าง

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2018-06-30 08:37:20
1 ค่าปลงศพ ตามประเพณีและฐานะ เช่น ค่าเผาศพ ค่าโลงศพ ค่าพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น

2 ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการจัดการศพ เช่น ค่าอาหารเลี้ยงแขก ค่าเช่าศาลาวัด ค่าเงินถวายพระ ค่าดอกไม้ ค่าหนังสือ ค่าของชำร่วย เป็นต้น

3 ค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย แม้จะเบิกได้ หรือได้รับส่วนลด อ้างอิงคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 2258/2527 806/2533

4 ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนตาย เช่น ช่วงที่รักษาพยาบาลก่อนตาย ทำงานไม่ได้ เป็นต้น

5 ค่าขาดไร้อุปการะ

6 ค่าขาดแรงงานในครอบครัว อ้างอิงคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 567/2538ค่าความเศร้าโศกเสียใจ เรียกร้องไม่ได้อายุความ 1 ปีนับแต่วันรู้ตัวผู้กระทำผิด หรือ 10 ปีนับแต่วันทำละเมิดการเรียกร้องดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทำละเมิดอ้างอิงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 444 445 446

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,745