Brochure ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายบ้าน หรือไม่?

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2018-06-27 07:36:21
แผ่นผับหรือโบชัวร์ ได้ระบุระยะเวลาก่อสร้างบ้านเสร็จไว้ แต่ในสัญญาซื้อขายไม่ได้ระบุกำหนดเวลาก่อสร่างเสร็จ ผู้จะขายต้องมีหน้าที่รับผิดชอบตามหนังสือโฆษณา ดังกล่าวหรือไม่?
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2018-06-27 07:38:52
แผ่นผับ Brochure หรือหนังสือโฆษณาอื่นๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย เพราะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการซื้อ ผู้ขายจึงมีหน้าที่ต้องก่อสร้างบ้านเสร็จภายในวันที่กำหนดไว้
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 3274/2553 ประกอบพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2551 มาตรา 6/1
#3 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.245.xxx]
เมื่อ: 2019-05-31 16:54:23
กรณีโฆษณาไว้ว่าจะก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร แต่กลับนำพื้นที่ส่วนหนึ่งไปสร้างคอนโด
เคยมีตัวอย่างคำพิพากษา ที่น่าสนใจ
คดีหมายเลขดำที่ ผบ1612/2551 แดง ผบ1798/2553 ศาลแพ่งรัชดา
ลูกบ้านฟ้องบริษัทเจ้าของโครงการ นำพื้นที่ด้านหน้าซึ่งใช้ทางเข้า-ออก เดียวกัน
ไปก่อสร้างคอนโด ไม่ได้ก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร ตามที่โฆษณาไว้
ผู้ซื้อก่อนหน้า ฟ้องเรียกค่าชดเชย
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย คนละ 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
และให้จำเลยดำเนินการซ่อมแซมประตูอัตโนมัตสำหรับใช้ระบบรีโมท เข้าออกประตู หากไม่ดำเนินการให้โจทก์ดำเนินการโดยให้จำเลยออกค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นฏีกา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,161