ซื้อคอนโดชั้นบนสุด ผู้จะขายไปขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้สูงขึ้น

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2018-06-22 10:02:11
มีความประสงค์จะซื้อห้องชุดชั้นที่ 27 ซึ่งเป็นชั้นบนสุด ต่อมาผู้จะขายไปขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้สูงขึ้น จาก 27 ชั้น เป็น 30 ชั้น โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ สามารถบอกเลิกสัญญาได้ไหม?
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2018-06-22 10:06:13
สามารถบอกเลิกสัญญาได้ เพราะนิติกรรมตกเป็นโมฆียะ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 157 ประกอบ มาตรา 176
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 3942/2553

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,168