บิดากับความผิดฐานพรากผู้เยาว์

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2018-06-02 08:31:38
บิดาไม่ชอบด้วยกฎหมาย พาบุตรไปจากมารดา ผิดฐานพรากผู้เยาว์ไหม
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2018-06-02 08:32:28
บิดาไม่ชอบด้วยกฎหมาย พาบุตรไปเลี้ยงดู ไม่มีความผิดฐานพรากผู้เยาว์

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 398/2517
บิดาพรากบุตรนอกสมรสไปเสียจากการปกครองของมารดาเพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษา การกระทำโดยมีเจตนาดีต่อบุตร เช่นนี้ ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการพรากโดยปราศจากเหตุอันสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,745