ครูโรงเรียนเอกชนถูกเลิกจ้าง

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.223.xxx]
เมื่อ: 2018-03-17 21:45:11
ครูโรงเรียนเอกชนถูกเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรม หากใช้สิทธิทางศาลไหน ระหว่างศาลแรงงาน ศาลปกครอง
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 110.169.223.xxx]
เมื่อ: 2018-03-17 21:48:44
หากเกิด ข้อพิพาทที่มาจากสัญญาจ้างแรงงาน ต้องฟ้องต่อศาลแรงงาน
มีสิทธิเรียกร้อง ค่าจ้าง ค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
สิทธิต่างๆ เหล่านี้เป็นสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงาน เป็นสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

หมายเหตุ คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ เลขที่ 28/2557 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,748