จะฟ้องชู้กับเลิกกันกับสามี ได้ไหม?

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2018-02-23 07:56:33
จะฟ้องหญิงชู้กับเลิกความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามี ได้ไหม?

หรือจะเรียกค่าเสียหายฐานเป็นรายเดือน จนกว่าจะเลิกกันได้ไหม?
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2018-02-23 07:57:32
ทั้ง 2 ข้อไม่สามารถเรียกได้ เพราะสภาพแห่งคำขอไม่เปิดช่อง
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4014/2530
การที่จำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาวนั้น โจทก์จะขอให้ศาลบังคับจำเลยให้ระงับการมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีโจทก์ด้วยไม่ได้ เพราะโจทก์เพียงแต่มีสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทนจากจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสองทั้งโดยสภาพของคำขอดังกล่าวไม่เปิดช่องให้ศาลบังคับคดีได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,745