จดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ ฟ้องชู้ในไทยได้ไหม?

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2017-10-08 12:35:24
จดทะเบียนสมรสกับสามีที่ต่างประเทศ แต่ไม่ได้จดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวในไทย ต่อมาสืบทราบว่าสามีชู้ สามารถฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทนในประเทศไทยได้ไหม?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2017-10-08 12:37:46
ความสัมพันธ์ของคุณ ถือว่าเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ตามกฎหมายไทย ชายหญิงจะจดทะเบียนสมรสกันที่ประเทศใดก็ได้
แม้จะไม่ได้จดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวในไทยอีก ก็ตาม
สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทน จากหญิงชู้ ได้
อ้างอิงตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6051/2540
#2 โดย: ทนายธนู [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-11-02 10:07:50
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6051/2540
เมื่อการสมรสระหว่างโจทก์และ ส. ผู้ตายเป็นการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐเนววาดา ประเทศสหรัฐอเมริกาและชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1459 วรรคหนึ่งแล้ว ต่อมาจำเลยได้จดทะเบียนสมรสกับ ส. สามีโจทก์ตามกฎหมายไทยอีก จึงเป็นการจดทะเบียนในขณะที่ ส.มีคู่สมรสอยู่ก่อนแล้ว เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1452 ตกเป็นโมฆะตามมาตรา 1496 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่จำเลยจดทะเบียนสมรสกับ ส.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,938