อายุความ คดีบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2017-10-07 18:51:58
ในคดีบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี มีอายุความกี่ปีบ้าง?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2017-10-07 18:56:06
อายุความ
1 บัตรเครดิตทั่วไป มีอายุความ 2 ปี นับตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้งวดสุดท้าย กล่าวคือ วันครบกำหนดชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (1)(7)
2 หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล มีอายุความ 5 ปี นับตั้งแต่ผิดนัดชำระครั้งสุดท้าย (สัญญากู้ยืมที่มีการผ่อนต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆ)
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/33 (1)
3 หนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี มีอายุความ 10 ปี นับตั้งแต่ผิดนัดชำระตามสัญญา

เพิ่มเติม
หนี้ที่มีการซื้อขายและโอนสิทธิเรียกร้อง ระหว่างธนาคารกับบริษัทรับบริหารหนี้เสีย ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่หมดอายุความแล้วทั้งสิ้น
#2 โดย: ทนายธนู [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-11-02 10:09:15
คดีบัตรเครดิต อายุความ 2 ปีนับแต่วันชำระครั้งสุดท้าย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 502/2547
จำเลยที่ 1 ใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539 และชำระหนี้ให้โจทก์ครั้งสุดท้ายในวันที่ 21 สิงหาคม 2539 ซึ่งตามใบแจ้งยอดการใช้บัตรเครดิตได้กำหนดให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้แก่โจทก์ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2539 แต่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระ โจทก์ย่อมบังคับให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ได้ทั้งหมดทันที โดยไม่ต้องมีการทวงถามหรือบอกเลิกสัญญาก่อน อายุความจึงเริ่มนับแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2539 เป็นต้นไป
จำเลยที่ 2 ใช้บัตรเสริมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2540 หลังจากนั้นจำเลยที่ 2 ไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ตามใบแจ้งยอดการใช้บัตรเครดิตกำหนดให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้แก่โจทก์ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2540 แต่จำเลยที่ 2 ไม่ชำระ โจทก์ย่อมบังคับให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ได้ทันที โดยไม่จำต้องทวงถามหรือบอกเลิกสัญญาก่อน อายุความสำหรับจำเลยที่ 2 จึงเริ่มนับแต่วันที่ 6 มีนาคม 2540 เป็นต้นไป
โจทก์มีวัตถุประสงค์ให้บริการสินเชื่อแก่บุคคลทั่วไปในรูปของบัตรเครดิตโดยออกบัตรให้แก่สมาชิก แล้วสมาชิกสามารถนำบัตรไปซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ตกลงรับบัตร โดยไม่ต้องชำระราคาสินค้าเป็นเงินสด โจทก์จะเป็นผู้ชำระเงินแทนสมาชิกไปก่อนแล้วเรียกเก็บเงินจากสมาชิกภายหลัง ซึ่งโจทก์ได้เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมรายปีด้วย โจทก์จึงเป็นผู้ค้ารับทำการงานต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก การที่โจทก์ชำระเงินแก่เจ้าหนี้ของสมาชิกแทนสมาชิกไปก่อนแล้วเรียกเก็บเงินจากสมาชิกภายหลัง เป็นการเรียกเอาค่าที่โจทก์ได้ออกเงินทดรองไป จึงมีอายุความสองปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (7)
ตามสัญญาการใช้บัตรเครดิตจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดร่วมกับจำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองจึงเป็นลูกหนี้ร่วม มูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันมิได้ การที่จำเลยที่ 1 ยกอายุความขึ้นต่อสู้ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้แล้วเช่นกัน ศาลจึงพิพากษายกฟ้องไปถึงจำเลยที่ 2 ด้วยได้

คดีสินเชื่อส่วนบุคคล อายุความ 5 ปีนับแต่วันชำระครั้งสุดท้าย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6854/2553
โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินบริษัท ก. โดยตกลงผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยรายเดือนรวม 144 งวด เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 22 เมษายน 2548 และชำระงวดถัดไปทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน หากผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใด ยอมให้บริษัท ก. เรียกหนี้ตามสัญญาทั้งหมดคืนได้ทันที ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ในสัญญากู้ โดยจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายวันที่ 5 กรกฎาคม 2538 เป็นการฟ้องขอให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ซึ่งมีข้อตกลงชำระหนี้ผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/33 (2) สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในหนี้ดังกล่าวจึงมีกำหนดอายุความ 5 ปี นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ คือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2538 เป็นต้นไป เมื่อจำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เนื่องจากนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2538 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องของตนได้ การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องวันที่ 13 มิถุนายน 2544 คดีโจทก์จึงขาดอายุความแล้ว
#3 โดย: vios5105@gmail.com [IP: 182.52.104.xxx]
เมื่อ: 2018-08-17 10:26:05
ผมชำระของcimb งวดสุดท้าย ตามที่เจ้าหน้าที่ทวงหนี้บอกไว้คือ เดือน พ.ย. 2555
ตอนนี้คือเกิน 5 ปีแล้ว
1. คดีหมดอายุความแล้วใช่ไหมครับ ท่านทีมงาน
2. แบบนี้ผมไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายคืนแล้วใช่ไหมครับ เพราะนี่เป็นบริษัททวงหนี้เจ้าที่2 แล้ว
ที่เข้ามารับทวง
3. และถ้าผมจะต้องการปิดโดยการจ่ายคืนให้สักครึ่งนึงที่เอามาเพื่อปิดเรื่องผมสามารถทำได้
ใช่ไหมครับ
4. จากข้อ 3 ผมเสนอแล้ว บริษัททวงหนี้ไม่ยอมรับเงินครึ่งนึง ผมจะตัดบทเลยว่าไม่จ่าย
เลยแล้วกัน เพราะคุณไม่รับเงินจำนวนนี้เอง ได้ไหมครับ ลำคาญมากครับโทรทั้งวัน

ขอบคุณครับ ขอให้ทีมงานเจริญๆ มีแต่ความสุขทำเร็จทุกประการครับ
(เงินค่าเทอมลูกผมมันก็จะเอา)
#4 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2019-04-23 21:09:19
ตอบความเห็นที่ #3 vios5105@gmail.com
1 อายุความ 2 ปี เมื่อหมดอายุความแล้ว หากเจ้าหนี้ยื่นฟ้องมา ลูกหนี้ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับ
2 จำเป็นหรือไม่ ให้เป็นดุลพินิจแล้วกันครับ ผมให้คำแนะนำตามกฎหมายว่า คดีหมดอายุความแล้ว ฟ้องคดีมา จำเลยต่อสู้ ศาลก็คำพิพากษายกฟ้อง
3 ลองเจรจาดูครับ ความเห็นผมคิดว่าเจ้าหนี้คงจะยอมรับ หากเงินจำนวนนี้coverต้นเงิน
4 ถ้าลาคาญก็แนะนำในblock เบอร์โทร

ขอบคุณครับสำหรับคำอวยพร
#5 โดย: ชัย [IP: 182.232.159.xxx]
เมื่อ: 2019-04-30 21:33:25
ส่วนใหญ่ สินเชื่อส่วนบุคคล หรือบัตรเครดิต ที่หมดอายุความ ถึงเรา ชนะความในชั้นศาล แต่ สิ่งที่ตามมาคือ ประวัติการจ่ายในบูโรของเรา ถูกต้องหรือเปล่าครับ สงสัยครับ เลยลองสอบถามดู เพราะ ตอนนี้ใน บูโรผม ขึ้นปิด บัญชีหมดแล้ว แต่ยังมี อีก 2 เจ้าหนี้ ที่โทรมาทวง ซึ้งเป็น สำนักงานกฏหมายครับ แต่ เจ้าหนี้ สองเจ้านี้ ไม่มีขึ้นใน บูโรเลยครับ เป็นธนาคารด้วยครับ (ขอสงวนชื่อธนาคารครับ) คำถามเพิ่มเติม
1. ทำไมไม่ขึ้นในบโรครับ
2. มีผล การพิจารณา ถ้ายื่นกู้สินเชื่อใหม่ไหมครับ ถ้า ในบูโร หน้าปกติที่ขอมาเช็ค ขึ้นปิดบัญชีเกิน 3 ปี แต่ บางบัญชีที่เหลือ ยังไม่ชำระ แต่ไม่มีใน บูโร จะมีผลอย่างไรบ้างครับ (ใจจริงก็อยากใช้หนี้ให้หมดครับ)
#6 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.241.xxx]
เมื่อ: 2019-05-18 15:02:53
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1517/2550
โจทก์ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ โจทก์ทำสัญญาให้สินเชื่อแก่จำเลยโดยให้จำเลยสมัครเป็นสมาชิก โจทก์เป็นผู้กำหนดวงเงินสินเชื่อซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของโจทก์ โจทก์ออกบัตรเครดิตพร้อมกำหนดรหัสประจำตัวให้แก่จำเลยเพื่อสามารถนำไปถอนเงินจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ตามความต้องการของจำเลยภายใต้วงเงินที่โจทก์กำหนดให้ สัญญาดังกล่าวมีกำหนดเวลา 1 ปี โดยโจทก์คิดค่าธรรมเนียมจากจำเลยปีละ 500 บาท หากมีการต่อสัญญาออกไปจำเลยต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราเดียวกันทุกปี การใช้สินเชื่อดังกล่าวจำเลยต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 26 ต่อปี และต้องชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่โจทก์ออกใบแจ้งยอดบัญชีส่งให้จำเลยในแต่ละเดือน แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ได้ความว่าจำเลยสามารถนำบัตรเครดิตที่โจทก์ออกให้ดังกล่าวไปซื้อสินค้าหรือบริการแทนเงินสดได้โดยตรงก็ตาม แต่ลักษณะที่โจทก์เป็นธนาคารพาณิชย์อำนวยความสะดวกให้แก่จำเลยในการถอนเงินสดจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติได้ตามความต้องการของจำเลยโดยโจทก์เป็นผู้ควบคุมวงเงินที่จำเลยจะเบิกถอนได้ และคิดค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการดังกล่าวเป็นรายปีจากการที่จำเลยสมัครเป็นสมาชิกของโจทก์เพื่อใช้บริการสินเชื่อในลักษณะนี้ จึงมีลักษณะที่โจทก์ทดรองจ่ายเงินสดให้แก่จำเลยซึ่งเป็นสมาชิกเพื่อให้จำเลยสามารถเบิกเงินสดได้ตามเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการของจำเลยเองเช่นกัน โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจในการรับทำการงานต่าง ๆ ให้สมาชิก การที่โจทก์ให้สมาชิกนำบัตรเครดิตไปถอนเงินสดจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติได้แล้วจึงเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในภายหลัง ถือได้ว่าเป็นการเรียกเอาค่าที่ได้ออกเงินทดรองไปก่อน สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในกรณีนี้จึงมีอายุความ 2 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (7) จำเลยใช้บัตรเครดิตเบิกถอนเงินครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 และต้องชำระเงินให้โจทก์ภายในวันที่ 7 เมษายน 2542 สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงตั้งต้นนับแต่นั้น เมื่อโจทก์นำคดีนี้มาฟ้องเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545 พ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้อง ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6226/2548
โจทก์ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์และประกอบธุรกิจให้บริการประเภทบัตรเครดิตแก่ลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกของโจทก์ โดยสมาชิกสามารถนำบัตรเครดิตที่โจทก์ออกให้ไปใช้แทนเงินสดในการชำระค่าสินค้าและค่าบริการต่าง ๆ ให้แก่ร้านค้าหรือสถานบริการที่เป็นสมาชิกของโจทก์ เมื่อร้านค้าหรือสถานบริการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการจากการใช้บัตรเครดิต โจทก์จะเป็นผู้ชำระเงินแทนไปก่อนแล้วเรียกเก็บเงินภายหลังจากสมาชิก การประกอบธุรกิจดังกล่าวมีลักษณะเป็นการทำกิจการงานให้บริการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการซื้อสินค้าและการใช้บริการ ส่วนการให้สมาชิกเบิกเงินสดล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิตถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการอำนวยความสะดวกดังกล่าวซึ่งโจทก์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการเบิกเงินสดล่วงหน้าด้วย โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับทำการงานต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก การที่โจทก์ได้ชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกแทนสมาชิกไปก่อนก็ดีหรือให้สมาชิกเบิกเงินสดล่วงหน้าแล้วเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในภายหลังก็ดี ถือได้ว่าเป็นการเรียกเอาเงินที่โจทก์ได้ออกทดรองไป การฟ้องเรียกเงินทดรองของโจทก์จึงมีอายุความ 2 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (7)
#7 โดย: - [IP: 110.170.65.xxx]
เมื่อ: 2019-05-26 14:19:05
สอบถามคะ สินเชื่อแคปปิตอล โอเค เป็นสินเชื่อประเภทไหน และมีอายุความกี่ปีเมื่อผิดนัดชำระคะ
#8 โดย: Bar [IP: 49.230.8.xxx]
เมื่อ: 2019-06-24 21:05:57
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามครับ
26 มิ.ย.2555 ทำเรื่องกู้สินเชื่อบุคคล(มีคนค้ำ)
7 ก.ค.2558 ชำระค่างวดครั้งสุดท้าย
27ต.ค.2558 ขึ้นศาลไกล่เกลี่ย(แต่ก็ไม่ได้ชำระอีก)

1.อายุความหมดหรือยังครับ
2.ธนาคารขายหนี้เสียไปแล้วต้องทำอย่างไรครับ
3.ผู้ค้ำประกันจะประสบปัญหาอะไรบ้างครับ

ช่วยแนะนำด้วยครับ เป็นเรื่องราวของแม่ผมเองและมีเพื่อนผมเป็นผู้ค้ำประกัน(ปวดหัวเลยครับ)

ขอบพระคุณที่ตอบคำถามและแนะนำแนวทางครับ
#9 โดย: มายา [IP: 27.55.65.xxx]
เมื่อ: 2019-09-28 17:15:42
สวัสดีครับ อายุความบัตรกดเงินสด เฟอร์ช้อย กี่ปีครับ ไม่ได้จ่ายเป็นระยะเวลา3ปีแล้วครับ ก่อนหน้านั้นเป็นปีมาแล้วให้ขึ้นศาลแต่ก็ไม่ไป เลยปล่อยเลยตามเลย จนรู้มาว่า บริษัทประมูลขายหนี้สินให้บริษทอื่นมาบริหารต่อ เรื่องของเรื่อง บริษัทที่เป็นเจ้าของหนี้ สามารถเอาเงินเก็บที่ฝากทนาคารไปได้ไหมหรือ บัญชีสามารถถูกอายัดได้ไหมครับ ถ้าหากจะปล่อยเลยตามเลยไม่จ่าย ใช้ชีวิตปกติไปอีก10-30ปี จะมีปัญหาอะไรตามมาไหมครับ
#10 โดย: ปราง​ [IP: 1.47.132.xxx]
เมื่อ: 2019-10-02 08:26:26
สอบถามค่ะ
1. หนี้สินเชื่อ​ ธนาคารสีชมพู​ แม่เป็นราชการครูค่ะ(มีคนคำ้พวกครูด้วยกันค่ะ)

2.แม่เสียขีวิต​ 17​ กันยายน​ 2561​

3. ธนาคารบอกให้จ่ายเงินแทนแม่​ บอกมีหนี้ค้างเพราะแม่ปรับโครงสร้าง​ หนี้​เลยเหลือ

4. ตั้งแต่แม่เสีย​ มีจดหมายมา​ 2 ฉบับ​
4.1 เรื่อง​ เตือนให้ชำระหนี้​ รับจดหมาย​ 17​กันยายน2562
4.2 เรื่อง​ นัดไกล่เกลี่ย​ รับจดหมาย1ตุลาคม2562

5. ถ้าหนูไม่จ่ายแทนแม่​ คนคำ้จะมีปัญหาไหม​ โดนหักเงินเดือนไหม

6. ทรัพย์สิน​ที่เป็นชื่อแม่​ มีรถ​ 2 คัน​ และที่ดินปลูกบ้านค่ะ​ จะโดนยึดไหม​ (พ่อพี่และหนู​ ไม่มีใครเป็นผู้จักการมรดกค่ะ)

7.​ จุดจบจะเป็นยังไงคะ​ หนูควรจะทำยังไงดี​ อายุความกี่ปีคะ​

รบกวนด้วยค่ะ​ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะที่ช่วยแนะนำ
#11 โดย: สมชาย [IP: 223.24.184.xxx]
เมื่อ: 2019-10-22 20:03:24
ผมขอสอบถามครับ
ในปี 2554_2555 ผมมีหนี้บัตรเครดิต 2,000 บาท สินเชื่อส่วนบุคคล 20,000 บาท ผมได้ผ่อนชำระขั้นต่ำบ้างแล้ว ..พ.ศ.2556 ผมป่วยกระทันหันปางตาย ไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัดหลับนับเดือน หัดเดินและฟื้นฟูร่างกาย 2 ปี สมองไม่รับเรื่อง ทำให้ลืมเรื่องบัตรและเงินกู้นี้ไปเลย จนปัจจุบัน 21 ตุลาคม 2562 มีสายโทรศัพท์จากสถานีตำรวจท้องที่บ้านผมโทรหาให้ติดต่อธนาคาร...ผมต้องทำยังงัย เพราะผมไม่ได้ทำงานเนื่องจากต้องรับการรักษาโรคต่อเนื่องตลอดชีวิต(กินยาละลายลิ่มเลือดในหัวใจ)บางโรงพยาบาลไม่มีตัวยานี้รักษา ทำให้ผมไปทำงานที่อื่นไม่ได้ และผมอายุ 49 ปีแล้วเขาไม่รับทำงาน จึงไม่มีเงินไม่มีรายได้ไปจ่ายหนี้เขา
รบกวนแนะนำผมด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
ปล.ผมได้รับใบทวงหนี้สำนักงานกฎหมายล่าสุดเดือนมิถุนายน 2562 บอกค้างหนี้ประมาณ 35,0000 กว่าครับ
#12 โดย: เด็กตาดำๆ [IP: 182.232.4.xxx]
เมื่อ: 2019-10-30 21:28:29
ขอสอบถามครับ
เมื่อมีนาคม 2560 ได้กู้สินเชื่อมา100,000บาท
ผ่อนขั้นต่ำไปถึงเดือน มิถุนายน และมีการฟ้องมาเดือนกันยายน2561 พร้อมดอกเป็นเงิน13*,***
หลังจากเจรจากันซักระยะสุดท้ายนัดขึ้นศาลกัน เดือนมกราคม62 (กลัวโดนอายัดเงินเดือน)
ตอนมาศาลไม่มีใครมาคุยมีแต่ทนายถือเอกสารมาให้เซ็น และมีอัยการเรียกคุยอีกรอบ
สรุปให้ผ่อนจำนวนเต็ม13*,***ในเวลา2ปี
พร้อมดอกเบี้ยอีก10%/ปี จากเงินต้น ผ่อนมาแล้ว8เดือน(3*,***) (อยากปิดแต่ไม่มีเงิน) ลืมบอกไปช่วงเดือนมีนาคม ถูกย้ายงานซึ่งไม่มีOT รายได้หายไปพอสมควร และกระทบกับอาชีพเสริมที่ทำอยู่
ซึ่งช่วงเดือนสิงหา,กันยา ผ่อนช้าข้ามเดือนมา2ครั้งแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ก็โทรมาแจ้งตลอดตอนนี้ไม่มีจะจ่ายแล้วแต่ก็แจ้งตลอดว่าช่วยลูกค้าเต็มที่แล้ว
ถ้าไม่จ่ายก็จะปล่อยให้เป็นไปตามระบบ
คำถาม
1.เคสนี้ถ้าเป็นไปตามระบบจะไปจบที่ตรงไหนครับ
2.ควรหยุดจ่ายไหม แล้วเก็บเงินก้อนไว้รอตัดได้ไหม
3.มีวิธีประนอมที่ดีกว่านี้ไหม

รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ
ขอบคุณครับ
#13 โดย: โกเมฆ [IP: 1.47.140.xxx]
เมื่อ: 2020-03-13 10:25:24
ขอสอบถามหน่อยคับ
โดยที่คนกู้เงินส่วนบุคลได้เสียชีวิตแล้ว ทางญาติต้องเป็นคนชำระแท่นมั้ยคับ ตอนกู้เงืนส่วนบุคลลไม่มีคนค้ำคับ
#14 โดย: atdloan@protonmail.ch [IP: 223.237.246.xxx]
เมื่อ: 2020-04-23 16:38:23
คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือธุรกิจโดยไม่ต้องเครียดและอนุมัติรวดเร็วหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นกรุณาติดต่อ pbnhill@gmail.com whatsapp +917338386140
#15 โดย: Protik12 [IP: 171.100.253.xxx]
เมื่อ: 2020-06-25 10:05:36
ถ้าสินเชื่อขาดส่งมา10กว่าปีเเล้วมีเจ้าหน้าที่มาตามทวงหนี้ มันน่าจะขาดอายุความไปเเล้วใช่ไหมครับควรจะติดต่อชำระไหม
#16 โดย: ธงชัย. [IP: 1.46.130.xxx]
เมื่อ: 2020-06-28 17:49:17
ผมเป็นหนี้บัตรอิออนขายให้เจเอ็มที8ปีแล้วธนาคารซีเอ็มบี8ปีผมโทรไปถามยอดjet บอกยอดลดให้จาก40000เหลือ20000ให้โอนไปแต่ไม่ออกหนังสือสรุปหนี้ให้ควรทำอย่างรัยครับบอกว่าเป็นส ำนักงานอยุ่เพชบูณครับผมควรไปจ่ายสำนักงานใหญ่ดีมัย
#17 โดย: พิม [IP: 1.47.110.xxx]
เมื่อ: 2020-07-26 10:38:02
ยังไม่ต้องจ่ายคะ ถ้าไม่มีใบปิด
#18 โดย: admin [IP: 182.232.182.xxx]
เมื่อ: 2021-05-08 09:22:41
สอบถามเพิ่มเติม ผ่านทาง
โทร 0834248098
LINE : @kbv6958j
เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00 น.
#19 โดย: Mike Morgan [IP: 169.197.143.xxx]
เมื่อ: 2021-07-30 16:01:19
Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3%? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score.
Personal Loans (Secure and Unsecured)
Business Loans (Secure and Unsecured)
Consolidation Loan and many more.

Contact US for more information about Loan offer and we will solve your
financial problem. contact us via email: muthooth.finance@gmail.com
Phone number: +917428831341 (Call/Whats app)
#20 โดย: Jay [IP: 175.141.162.xxx]
เมื่อ: 2021-08-31 09:28:43
สวัสดีค่ะ เป็นหนี้สินเชื่อพรอมิส หยุดจ่าย 8/12/57
ยอด 70,000 บาท ณ ตอนนี้ ต้นรวมดอก อยู่ที่ 200,000 กว่า ถ้านับจากวันที่หยุดจ่าย จนถึง ณ ตอนนี้ หมดอายุความแล้วใช่ไหมคะ
#21 โดย: Mike Morgan [IP: 84.252.92.xxx]
เมื่อ: 2022-02-04 03:59:18
Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3%? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan, student Loan, debt consolidation Loan etc.. no matter your credit score.
Personal Loans (Secure and Unsecured)
Business Loans (Secure and Unsecured)
Consolidation Loan and many more.

Contact US for more information about Loan offer and we will solve your
financial problem. contact us via email: muthooth.finance@gmail.com
Phone number: +917428831341 (Call/What's app)
#22 โดย: Min [IP: 182.232.31.xxx]
เมื่อ: 2022-08-31 14:08:58
สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามเกี่ยวกับหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
เป็นหนี้มาตั้งแต่ปี 2550 กับ ไทยธนาคาร (ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเพราะว่ากู้ให้กับเพื่อน และเพื่อนเป็นคนจ่ายคืน) และปัจจุบันได้มี หน่วยงาน บริหารสินทรัพย์เจ ติดต่อเข้ามาแจ้งว่ายอดค้างปัจจุบันอยู่ที่ 55,xxx.xx และเสนอให้จบยอดอยู่ที่ 28,000.00 แต่เนื่องจากว่ามันหมดอายุความไปแล้ว เราจะไม่จ่ายได้มั้ยคะ หรือว่าเราต้องทำยังไงได้บ้างคะ เค้าจะไปฟ้องศาลเพื่อให้เราจ่ายหนี้ส่วนนี้มั้ยคะ หากเราไม่จ่าย
ขอบคุณมากค่ะ
#23 โดย: Min [IP: 182.232.31.xxx]
เมื่อ: 2022-08-31 14:28:06
ขอรบกวนอีก 1 คำถามค่ะ
คือว่า หากมีบริษัท/หน่วยงาน ซื้อหนี้จากธนาคารมาแบบนี้ จะถือว่าเริ่มนับอายุความใหม่หรือไม่คะ
#24 โดย: Miw [IP: 27.145.164.xxx]
เมื่อ: 2022-09-18 17:05:56
อายุความ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด ของธนาคารไทยธนาคาร อายุความกี่ปีคะ
#25 โดย: dakany.endre@gmail.com [IP: 154.3.251.xxx]
เมื่อ: 2022-11-08 08:22:30
ข้อเสนอเงินกู้โดยไม่มีโปรโตคอล
เราให้สินเชื่อตั้งแต่ 2,000 € ถึง € 5,000,000 ตลอดระยะเวลาการชำระคืนที่คุณเลือกพร้อมอัตราดอกเบี้ย 2% อีเมล์: dakany.endre@gmail.com
#26 โดย: serviceoffer [IP: 103.163.63.xxx]
เมื่อ: 2023-01-12 15:12:53
Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
#27 โดย: Endre [IP: 69.174.103.xxx]
เมื่อ: 2023-02-23 06:44:39
คุณต้องการเงินกู้ด่วนหรือไม่? เราให้สินเชื่อส่วนบุคคล? สินเชื่อเพื่อธุรกิจ? สินเชื่อบ้าน? สินเชื่อเพื่อการเกษตร? สินเชื่อเพื่อการศึกษา? สินเชื่อรวมเดบิต? สินเชื่อรถบรรทุก? สินเชื่อรถยนต์? สินเชื่อโรงแรม? สินเชื่อรีไฟแนนซ์? และอื่น ๆ สินเชื่อโรงเรียน? สินเชื่อเริ่มต้น? . เราเสนออัตราดอกเบี้ย 2%! ติดต่อเราผ่านทาง: dakany.endre@gmail.com

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 143,671