ทนายสามารถขอตรวจดู และคัดถ่ายข้อมูลกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ไหม?

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2017-09-10 11:58:09
การจะขอตรวจดู และคัดถ่ายโฉนดที่ดิน ในสำนักงานที่ดินใด ทนายสามารถทำได้ไหม เพียงใด?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2017-09-10 12:00:03
อ้างอิงถึง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
1 กรณีที่รู้เลขที่โฉนดที่ดินแล้ว สามารถตรวจดู และขอคัดถ่าย พร้อมรับรองสำเนา ได้เลย
2 กรณีไม่รู้รายละเอียดที่ดิน การขอตรวจสอบนั้น จะต้องได้เป็นทนายเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีถึงที่สุด รวมทั้งทนายผู้ได้รับมอบจากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ย่อมสามารถร้องขอตรวจสอบโฉนดที่ดินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นได้ เพื่อประโยชน์ในการสืบทรัพย์ โดยไม่จำเป็นต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล แต่ถ้าเป็นเพียงคู่ความในคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล หรือเป็นคดีที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด คู่ความดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจตาม ม.24 (8)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,749