สละมรดกล่วงหน้า ยังมีสิทธิรับมรดกอยู่ไหม?

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.223.xxx]
เมื่อ: 2017-09-09 12:02:14
กรณีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ได้ทำหนังสือระบุข้อความว่า "จะไม่ขอรับมรดกใดๆหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกอีก" ซึ่งทำไว้ก่อนเจ้ามรดกตาย

หนังสือดังกล่าวสามารถใช้บังคับได้ไหม? แล้วผู้ทำยังมีสิทธิรับมรดกอยู่ไหม?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.223.xxx]
เมื่อ: 2017-09-09 12:06:54
การสละสิทธิในการรับมรดก จะต้องเป็นกรณีที่ทำหลังจากเจ้ามรดกตายไปแล้วเท่านั้น
ฉะนั้นตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น ต้องห้ามตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1619
จึงไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ ผู้ทำหนังสือจึงมีสิทธิรับมรดกอยู่ตามส่วน

อ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1619 ผู้ใดจะสละหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการใดซึ่งสิทธิ อันหากจะมีในภายหน้าในการสืบมรดกผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1452/2508
หนังสือมีข้อความว่า "แต่นี้ต่อไปนางนวนจะไม่เกี่ยวข้องสมบัติกับแม่อีก" ไม่ใช่หนังสือสละมรดก จะถือว่าเป็นการสละสิทธิรับมรดกในภายหน้าก็ไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1619

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,165