ตกลงกันให้เงินเดือน ไม่เป็นสินสมรส ได้ไหม?

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2017-07-28 17:56:13
เงินเดือนที่ได้มาในระหว่างจดทะเบียนสมรส จะสามารถทำสัญญาก่อนสมรส ระบุไม่ให้เป็นสินสมรส ได้ไหม?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2017-07-28 17:57:42
สามารถทำได้ เพราะไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
โดยสามีภริยาต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อย 2 คน แล้วแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรส

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,166