ไม่มีชื่อเป็นผู้รับในพินัยกรรม ยังสามารถร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ได้ไหม?

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2017-06-29 09:51:20
เจ้ามรดก ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้เมียน้อย แต่เพียงผู้เดียว

ข้าฯเป็นบุตรของเจ้ามรดก อันเกิดกับเมียหลวง ยังสามารถร้องขอตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกได้ไหม?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2017-06-29 09:54:29
การทำพินัยกรรมดังกล่าวของเจ้ามรดก ถือเป็น "การตัดมิให้รับมรดกโดยปริยาย" ตามมาตรา 1608 วรรคสอง
แม้บุตรจะเป็นทายาทโดยธรรมก็ตาม ก็ไม่สามารถร้องขอตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ อีกทั้งไม่สามารถร้องขอถอดถอนผู็จัดการมรดกได้ด้วย
อ้างอิง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 527/2540
พินัยกรรมของพ. มีข้อความว่าเมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิตลงให้ทรัพย์มรดกของข้าพเจ้าแก่จำเลยแต่เพียงผู้เดียวคำว่าทรัพย์มรดกของข้าพเจ้าแสดงว่าต้องการยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้แก่จำเลยแต่เพียงผู้เดียวแม้ในตอนท้ายของพินัยกรรมจะระบุเลขที่โฉนดที่ดินทรัพย์มรดกไว้ด้วยก็ไม่ทำให้ทรัพย์มรดกอื่นที่มิได้แจ้งรายละเอียดไว้ในพินัยกรรมเป็นทรัพย์มรดกนอกพินัยกรรมไปได้เมื่อพ. ทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่จำเลยแล้วจึงถือว่าโจทก์ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมถูกตัดมิให้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1608วรรคสอง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 124,581