ทรัพย์มรดกของพระภิกษุ

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2017-06-08 17:46:55
1 ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่างบวช เมื่อมรณภาพ จะต้องตกเป็นของใคร

2 ในกรณีพระภิกษุ ทิ้งร้างภริยามาบวช โดยยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า ทรัพย์สินดังกล่าว ถือเป็นสินสมรส ไหม

#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2017-06-08 17:47:29
คำตอบ
ข้อ 1 ตกเป็นสมบัติของวัดที่พระภิกษุนั้นจำวัดอยู่ เว้นแต่จะจำหน่ายไปก่อนหรือทำพินัยกรรมยกให้ผู้อื่นไว้
ข้อ 2 ทรัพย์ที่ได้มาจากการทำบุญให้พระภิกษุ ไม่ถือเป็นสินสมรส

อ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623
#2 โดย: ทนายธนู [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-11-02 16:14:47
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1623 ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 143,671