มอบโฉนดให้เป็นประกัน

โดย: ทีมงานทนายthanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2017-06-08 09:59:59
มอบโฉนดให้เป็นประกันการกู้เงิน ถือเป็นการค้ำประกันไหม?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2017-06-08 10:03:25
กรณีทำสัญญากู้ยืมเงินของชาวบ้าน มักจะนำ "โฉนดที่ดิน" มามอบเป็นประกันให้แก่กัน
การทำเช่นนี้ไม่ใช่การค้ำประกันตามกฎหมาย และไม่ใช่การจำนอง เพราะไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดิน
แต่การที่ลูกหนี้ยังไม่ได้ชำระหนี้ ก็เรียกโฉนดคืนไม่ได้ ตามคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 1612/2512
อ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 714
#2 โดย: ทนายธนู [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-11-02 10:17:19
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1612/2512
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง เป็นบทบังคับเด็ดขาด ฉะนั้น จำเลยจึงนำสืบว่าจำเลยได้ใช้เงินให้โจทก์แล้วโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือได้เวนคืนเอกสารหรือแทงเพิกถอนเอกสารนั้นแล้วมิได้
เพียงเอาโฉนดที่ดินมาให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้ตามสัญญากู้มิใช่หนี้ที่มีประกันตามกฎหมาย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,167