ลูกจ้างถูกบังคับ ให้เซ็นใบลาออกงาน

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-05-29 07:15:40
ลูกจ้างถูกบีบบังคับ ข่มขู่ ให้เซ็นใบลาออกงาน โดยไม่สมัครใจ สามารถฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ได้หรือไม่?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-05-29 07:16:23
สามารถเรียกได้ เพราะการแสดงเจตนาของที่เป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164
อ้างอิง
คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 4052/2548
#2 โดย: ทนายธนู [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-11-02 16:23:52
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะ
การข่มขู่ที่จะทำให้การใดตกเป็นโมฆียะนั้น จะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึง และร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัว ซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้น การนั้นก็คงจะมิได้กระทำขึ้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,745