สามีเที่ยวโสเภณี

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-05-29 07:12:57
สามีเที่ยวโสเภณีชั่วครั้งชั่วคราว ถือเป็นเหตุฟ้องหย่า ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(1) ในกรณีร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ ได้ไหม?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-05-29 07:13:18
สามีเที่ยวโสเภณีเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ยังไม่เข้าเหตุหย่า ตามมาตรา 1516(1)
แต่การที่สามีไปเที่ยวเต่กับหญิงขายบริการทั่วไป แม้เป็นครั้งคราว แล้วมีการถ่ายภาพไว้นำออกมาเผยแพร่ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการประพฤติชั่ว และฟ้องเหตุหย่าได้ตามมาตรา 1516(2) กรณีสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว เป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอายขายหน้า ถูกดูถูกเกลียดชัง หรือเสียหายเดือดร้อน
#2 โดย: ทนายธนู [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-11-02 16:26:32
มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,168