ทำสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับละ 3 ปี

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.223.xxx]
เมื่อ: 2017-05-29 00:44:02
ทำสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับละ 3 ปีติดต่อกัน ทั้งสิ้น 5 ฉบับ แต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่อมาเกิดเหตุการณ์ขับไล่กัน อยากสอบถามว่าในฐานะผู้เช่าจะสามารถฟ้องบังคับให้ไปจดทะเบียนการเช่าตามสัญญา เป็น 15 ปี ได้หรือไม่?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.223.xxx]
เมื่อ: 2017-05-29 00:48:06
การเช่าที่ดินที่มีระยะเวลาเกิน 3 ปี ต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น
เมื่อไม่ได้จดทะเบียน ถือว่าเช่ากันเพียง 3 ปี
จะไปฟ้องบังคับให้อีกฝ่ายไปจดทะเบียนการเช่าเป็น 15 ปีไม่ได้
อ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538
คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 6451/2538
#2 โดย: ทนายธนู [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-11-02 16:27:33
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 538 เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้ หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6451/2538
โจทก์ทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทรวม 2 แปลง จากจำเลยมีกำหนด 30 ปีสัญญาเช่าทำเป็นหนังสือกันเองรวม 10 ฉบับ มีกำหนดเวลาเช่าฉบับละ3 ปีติดต่อกัน โดยมิได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อตกลงกันว่าจำเลยจะไปจดทะเบียนการเช่าให้โจทก์ ภายหลังที่จำเลยจัดสรรที่ดินให้เช่าหมดแล้ว ดังนี้ การเช่าที่ดินตามฟ้องมีระยะเวลาเช่าเกินกว่า 3 ปี เมื่อยังมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โจทก์จะฟ้องบังคับให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าที่ดินมีกำหนดเวลา 30 ปีไม่ได้
#3 โดย: บรรจบพร อินศร [IP: 1.20.107.xxx]
เมื่อ: 2020-05-08 10:08:57
หากมีการทำสัญญาเช่า 3+3+3 แต่ไม่ได้ไปจ
ดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผลจะเป็นอย่างไร ตามกฎหมาย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,749