คำแถลง ขอชำระค่าจัดทำเอกสารเพิ่มเติม

คำแถลงขอชำระค่าจัดทำเอกสารเพิ่มเติม

ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดไต่สวนคำร้อง ในวันที่ 1 กันยายน 2565

   ผู้ร้องขอชำระเงินค่าจัดทำเอกสารเพิ่มเติม โดยผู้ร้องได้ชำระมาพร้อมด้วยแล้ว จำนวน 50 บาท วิธีการชำระผ่านโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของศาล ขอศาลได้โปรดอนุญาตอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ทนายผู้ร้อง

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายผู้ร้อง เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,907