คัมภีร์ทนาย

ข้อกฎหมายน่ารู้ คัมภีร์ทนาย ใช้ประกอบวันสืบพยาน คดีแพ่ง

ป.วิ.แพ่ง

1. การนำสืบต้องอยู่ในประเด็นตามคำฟ้องและคำให้การ จะนำสืบนอกคำฟ้องหรือคำให้การไม่ได้ ต้องห้ามมิให้รับฟัง ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 87(1)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,167