คัมภีร์ทนาย

คัมภีร์ทนาย ฉบับธนู

"อย่างแรก - จงรักและภูมิใจในตัวเอง"

 

ข้อกฎหมายใช้ประกอบวันสืบพยาน คดีแพ่ง

ป.วิ.แพ่ง

1. การนำสืบต้องอยู่ในประเด็นตามคำฟ้องและคำให้การ จะนำสืบนอกคำฟ้องหรือคำให้การไม่ได้ ต้องห้ามมิให้รับฟัง ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 87(1)

2. บันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยาน จะต้องส่งศาลและสำเนาให้อีกฝ่าย ก่อนวันนัด 7 วัน หากศาลรับฟังถือเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 120/1


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 191,491