คำร้อง ขอเข้าร่วมใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

คำร้อง ขอเข้าร่วมใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลนัดไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. โดยวิธีพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์

   ข้อ 2. จำเลยประสงค์ขอเข้าร่วมการดำเนินกระบวนพิจารณาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อกำหนดและวิธีการของศาล ผ่านแอพพลิเคชัน Line Meeting หรือ Google Meet ตามคำแนะนำในศาลแนบท้ายคำฟ้อง

   ในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ข้า ฯ ขอแจ้งข้อมูลการติดต่อของข้าฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 088 5705304 , Line ID : thanulaw และ E-mail : thanuneomai@gmail.com

   ทั้งนี้ เนื่องจากในวันและเวลาดังกล่าว ข้า ฯ ติดว่าความในคดีหมายเลขดำที่ พE555/2564 ของศาลจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นนัดไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ที่ได้นัดไว้ก่อนหน้าแล้ว จึงเรียนมายังศาลและเจ้าหน้าที่ศาล เพื่อโปรดทราบ

  ข้อ 3. การอ้างส่งเอกสารเป็นพยานหลักฐาน ผู้ร้องขอส่งเอกสารต่อศาลทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         จำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลยเป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,838