คำร้อง ขอให้ศาลกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐาน (คดีอาญา)

คำร้อง ขอให้ศาลกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐาน (คดีอาญา)

   ข้อ 1 คดีนี้ ศาลได้โปรดมีคำสั่งนัดสืบพยานโจทก์ ในวันนี้ ดังปรากฏอยู่ในสำนวนคดีนี้แล้ว

   เนื่องด้วย จำเลยเป็นลูกจ้างของบริษัท รวย รวย รวย จำกัด(มหาชน) ผู้เสียหายหรือโจทก์ร่วมในคดีนี้

   โดยคดีนี้มีความเกี่ยวข้องกับบรรดาสรรพเอกสารจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานหลักฐานและพยานวัตถุที่อยู่ในครอบครองของผู้เสียหายหรือโจทก์ร่วมที่ต้องนำสืบเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญในคดี

   ฉะนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของพยานหลักฐานและความน่าเชื่อถือของพยาน อันจะนำไปสู่ข้อชัดแจ้งที่โจทก์ประสงค์จะให้ลงโทษและจำเลยจะได้ไม่หลงต่อสู้ จึงขอศาลที่เคารพได้โปรดกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานต่อไปด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเพื่อให้จำเลยได้มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         จำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,848