คำร้อง ขอใช้วิธีพิจารณาคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

คำร้อง ขอใช้วิธีพิจารณาคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลนัดพิจารณา ในวันที่ 10 สิงหาคม2564 เวลา 9.00 น.

   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้อง

   ข้อ 2. ผู้ร้องประสงค์ขอดำเนินกระบวนพิจารณาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อกำหนด และวิธีการของศาล โดยผู้ร้องประสงค์ใช้ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน Line, Google Meet หรือ Zoom ในการพิจารณาดังกล่าว

   ในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ข้า ฯ ขอแจ้งข้อมูลการติดต่อของข้าฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083 4248098 Line ID : @kbv6958j และ E-mail : thanuneomai@gmail.com

   ส่วนฝ่ายจำเลยโดยนายดีเด่น ยอดเยี่ยม ผู้รับมอบอำนาจ ปรากฎในสำนวนคดีของศาล ใช้หมายเลขโทรศัทพ์มือถือ 0881112222

   เพื่อดำเนินการ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         โจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์ 

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,848