คำแถลง ขอส่งหมาย ชาวต่างชาติ

1. คำแถลง ขอยืนยันที่อยู่ ในการส่งหมาย โดยวิธีธรรมดา

   ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้ ดังกล่าวปรากฏอยู่ในสำนวนแล้วนั้น

   เนื่องด้วยจำเลยเป็นชาวต่างชาติ และโจทก์ได้ทำการตรวจสอบที่อยู่(หรือสถานที่ประกอบกิจการ)ของจำเลยในราชอาณาจักรไทย คือ 120/326 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อันถือได้ว่าที่อยู่นี้เป็นภูมิลำเนาของจำเลยตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบอนุญาตทำงาน แนบท้ายคำแถลงนี้

   ดังนั้นในการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยนั้น ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย โดยวิธีธรรมดา โดยโจทก์ได้ชำระค่าธรรมเนียมไว้ตามระเบียบศาลเรียบร้อยแล้ว ขอศาลได้โปรดประทานอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ทนายโจทก์

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

2. คำแถลง ขอยืนยันที่อยู่ ขอส่งหมายใหม่ โดยวิธีปิดหมาย

   ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดนัดสืบพยานโจทก์หรือไกล่เกลี่ย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

   เนื่องจากเจ้าพนักงานเดินหมายไม่สามารถส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยได้โดยวิธีธรรมดา โดยผลการส่งไม่ได้ "เพราะพบชายอายุประมาณ 30 ปี แจ้งว่าจำเลยไม่อยู่ ไปธุระข้างนอก และปฏิเสธการรับหมายไว้แทน" ปรากฏตามรายงานเจ้าหน้าที่ ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ในสำนวนคดีของศาลแล้วนั้น

   เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าจำเลยมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยตามที่โจทก์ได้แถลงไว้ต่อศาล กล่าวคือ " 120/326 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี " ตามคำฟ้องโจทก์จริง อันถือได้ว่าที่อยู่นี้เป็นภูมิลำเนาของจำเลยตามกฎหมาย

   ดังนั้นโจทก์จึงขออนุญาตศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานเดินหมายดำเนินการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยถือเอาภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้นเป็นภูมิลำเนาของจำเลย โดยในการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยใหม่อีกครั้งนั้น หากส่งไม่ได้เพราะเหตุไม่พบจำเลย หรือพบจำเลยแต่จำเลยไม่ยอมรับ หรือไม่มีบุคคลอื่นใดยอมรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แทนโดยชอบ หรือไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานนำส่งหมาย โดยปิดหมายไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยตามที่โจทก์ได้แถลงด้วย โดยโจทก์ได้วางเงินค่านำหมายตามระเบียบของศาลมาพร้อมด้วยแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและความรวดเร็วในการดำเนินคดี ขอศาลได้โปรดประทานอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ทนายโจทก์

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,931