ขั้นตอนการขอลบประวัติเด็กหรือเยาวชน ออกจากสารบบทะเบียนประวัติอาชญากร

ขั้นตอนการขอลบประวัติเด็กหรือเยาวชน ออกจากสารบบทะเบียนประวัติอาชญากร

1. เมื่อศาลมีคำสั่งยุติคดี ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2553 มาตรา 132 หรือจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ตามมาตรา 90

   เจ้าหน้าที่งานหน้าบัลลังก์จะแจ้งให้จำเลยมายื่นคำร้องขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

2. งานเก็บสำนวนจะคัดแยะสำนวนที่ศาลมีคำสั่งยุติคดี ตามมาตรา 132 หรือจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ตามมาตรา 90 ที่คดีถึงที่สุดแล้ว

   และจำเลยได้ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดไว้ เพื่อจัดทำหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเสนอศาลลงนาม

3. เมื่อศาลลงนามในหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดแล้ว งานเก็บสำนวนจะทำหนังสือถึงผู้กำกับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมแนบเอกสาร คือ

   3.1. หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

   3.2. บัญชีรายชื่อเด็กหรือเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งยุติคดีฯ

   3.3. สำเนาบัตรประชาชนของจำเลย

   3.4. รายงานกระบวนพิจารณา

   3.5. แบบตอบรับการแจ้งลบประวัติฯ

   เพื่อให้ดำเนินการลบประวัติ และให้แจ้งกลับมายังศาลเมื่อทำการลบประวัติเด็กหรือเยาวชนแล้ว

 

ที่มา ศาลเยาวและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

#1 โดย: ตุ๊ก [IP: 49.49.242.xxx]
เมื่อ: 2022-02-16 19:50:49
ทางศาลเยาวชนจะเป็นผู้ทำเรท่องลบประวัติให้เด็กใช่ไหมคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,848