ขอปล่อยตัวชั่วคราว

การขอปล่อยตัวชั่วคราว มี 3 วิธี

1. ปล่อยโดยไม่มีประกัน ใช้ในกรณีคดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูง ไม่เกิน 5 ปี ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีประกันและหลักประกันก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 106 วรรค 2

2. ปล่อยโดยมีประกัน ใช้ในกรณีคดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูง เกิน 5 ปีขึ้นไป สามารถขอประกันตัวในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ หรือในชั้นศาลก็ได้

3. ปล่อยโดยมีประกันและหลักประกัน เป็นดุลพินิจของศาล

 

กรณีศาลสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว มาตรา 119 ทวิ

: จำเลยมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งได้ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้น ให้เป็นที่สุด แต่สามารถยื่นคำร้องใหม่ได้

 

อ้างอิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 30/2559

   การยื่นคำร้องขอคืนหลักประกันคดีนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้ประกันทั้งสองผิดสัญญาประกันไม่ส่งตัวจำเลยต่อศาลตามนัดในคดีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งการจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้ประกันทั้งสองหรือไม่ ศาลต้องพิจารณาถึงการนำตัวจำเลยซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดดังกล่าวมาส่งศาลประกอบด้วย ดังนั้นคำร้องขอคืนหลักประกันถือว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 จึงเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันอยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง ซึ่งให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้

   ส่วนที่ผู้ประกันทั้งสองฎีกาว่า การชำระหนี้เป็นการพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันเกิดขึ้นภายหลังการก่อหนี้ซึ่งผู้ประกันทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากเป็นเหตุเกิดจากศาลเอง ขอให้ศาลฎีกาคืนหลักประกันให้แก่ผู้ประกันนั้นเป็นการโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับการบังคับตามสัญญาประกันซึ่ง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงต้องนำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.อ. มาตรา 119 มาใช้บังคับตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 3 เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าผู้ประกันทั้งสองไม่สามารถนำตัวจำเลยมาศาลได้ตามกำหนดนัด ย่อมเป็นการผิดสัญญาประกันที่ได้ทำไว้ในคดีนี้ จึงมีคำพิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ผู้ประกันทั้งสองคืนหลักประกันให้แก่ศาลชั้นต้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวย่อมเป็นที่สุดตาม ป.วิ.อ. มาตรา 119 วรรคหนึ่ง

 

รับว่าความทั่วประเทศ

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี 

เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00 น.

สอบถามได้ที่ ทนายณัฐวุฒิ โทร 0962602711

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   

 

 

ตารางค่าประกันตัวคดียาเสพติด

 

#1 โดย: Tank221236 [IP: 1.47.143.xxx]
เมื่อ: 2022-02-22 13:44:45
เพื่อนผมถูกตำรวจเขียนสำนวนเพิ่มปริมาณยาใว้จากเสพเป็นขายทำไงดีครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,931