วิธีขอเดินทางต่างประเทศ

การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ของบุคคลล้มละลาย

   เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีหนังสือแจ้งไปยังปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ห้ามมิให้ลูกหนี้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร

   แต่หากลูกหนี้มีจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว จะต้องทำเรื่องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาล โดยมีหลักเกณฑ์ คือ

1. ต้องไปให้การสอบสวน เกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน ตามหมายเรียก

2. ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการรวบรวมทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้โดยสุจริตทุกครั้ง

 

ขั้นตอน ยื่นคำร้อง

1. กรอกข้อความตามแบบฟอร์ม ล.54

2. แสดงเหตุจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ โดยแจ้งรายละเอียดว่าจะไปประเทศใด ในเวลาใด ไปทำอะไร กำหนดกลับเมื่อใด และค่าใช้จ่ายใครเป็นผู้ออกให้ 

3. รอฟังคำสั่งอนุญาตภายใน 1 วันทำการ

4. เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งอนุญาต จะมีหนังสือแจ้งไปยัง ผอ.กองการเดินทางเดินทาง กรมการกงศุล กระทรวงต่างประเทศ และ ผบ.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจำเลยเป็นผู้รับหนังสือไปดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอง

5. เมื่อกลับเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จำเลยมีหน้าที่ต้องไปรายงานตัวภายใน 7 วัน หากไม่ปฏิบัติ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรอีก

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากทนายความ

1. จำเลยสามารถยื่นคำร้องได้ ณ ที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีที่สะดลกและอยู่ใกล้ โดยสำนักงานบังคับคดีดังกล่าว จะส่งFAX มายังกองล้มละลาย กรมบังคับคดี แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าของคดี เป็นผู้มีคำสั่งอนุญาตว่าให้ไประยะเวลานานเท่าใด

2. ระยะเวลานานสุดประมาณ 3 เดือน

 

หลักกฎหมาย พ.ร.บ.ล้มละลาย ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 67 เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้หรือพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว และยังไม่ได้สั่งปลดจากล้มละลาย

   (3) ลูกหนี้จะออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ได้ เว้นแต่ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะอนุญาตเป็นหนังสือและถ้าจะย้ายที่อยู่ ต้องแจ้งตำบลที่อยู่ใหม่เป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายในเวลาอันสมควร

 

#1 โดย: หงษ์ทัย [IP: 182.232.80.xxx]
เมื่อ: 2021-11-24 10:19:08
ถ้าปลดแล้วไปทำงานต่างป.ทได้ไหมค้ะ
#2 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.213.xxx]
เมื่อ: 2022-02-02 09:47:19
ตอบ #1 โดย: หงษ์ทัย
ออกไปได้ปกติ เลยครับ
#3 โดย: ผู้สิ้นหวัง [IP: 124.120.74.xxx]
เมื่อ: 2022-04-04 14:28:41
ถ้าอยู่ในระหว่างมีคดีล้มละลาย แต่มีความจำเป็นจะต้องไปทำงานต่างประเทศ เพราะว่า อยู่ที่ประเทศไทยแล้วไม่มีงานทำเพราะติดล้มละลายอยู่ไม่มีใครรับทำงาน จึงจะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อทำงานในรูปแบบที่แรงงาน เช่น ร้านอาหาร ทำความสะอาด และ มีที่อยู่ชัดเจน แบบนี้สามารถทำเรื่องอนุญาตไปทำงานในต่างประเทศขณะที่ติดล้มละลายได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
#4 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.19.xxx]
เมื่อ: 2022-04-07 21:09:01
ตอบ #3 โดย: ผู้สิ้นหวัง
กรณีออกไม่ทำงาน ส่วนตัวมีความเห็นว่าไม่สามารถไปได้นะครับ เพราะการหารายได้จะต้องถูกจัดการโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทั้งหมด การออกไปหางานทำแบบนั้น ถือเป็นการหลีกเสี่ยง เจ้าหน้าที่ไม่น่าจะอนุญาตให้ออกนอกประเทศครับ
#5 โดย: ลูกจ้าง [IP: 49.230.67.xxx]
เมื่อ: 2022-05-12 14:21:31
ปลดล้มละลายเมื่อ เดือนสิงหาคม 2563 เดือน มิถุนายน 2565 จะออกไปทำงานที่ต่างประเทศ 1เดือนต้องขอหนังสือรับรองจากกรมบังคับคดีมั้ยครับ เจ้าหน้าที่ ที่เคยติดต่อย้ายไปแผนกอื่นแล้ว
#6 โดย: อรสา [IP: 141.0.136.xxx]
เมื่อ: 2022-06-20 12:41:28
สวัสดีค่ะสอบถามตอนนี้อาศัยอยู่ต่างประเทศ เมื่อสองปีก่อนย้ายมาก่อนล้มละลายหลังจากนั้นก็ล้มละลายแล้วไม่ไปรายงานตัว เพราะโควิค กลับไปรายงานตัวไม่ได้ และมีจดหมายมาที่บ้านออกหมายจับ ถ้าอยากกลับไทยไปรายงานตัวที่กรมบังคับคดี จะถามว่าพอลงเครื่องแล้วเราจะถูกจับเลยไหมค่ะหรือเราสามารถทำอย่างไรมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไร คือได้โทรนัดกับเจ้าหน้าที่ที่กรมบังคับคดีเรียบร้อย แต่ติดตรงที่ว่าลงเครื่องเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเค้าจะทำอย่างไรกับเรา เราจะได้เตรียมตัวถูก ขอความรู้ค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,164