คำร้อง ขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษา

คำร้อง ขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษา

   ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดนัดฟังผลการชำระ และฟังคำพิพากษา ในวันนี้

   จำเลยขอกราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่าจำเลยนั้นมีเจตนาที่จะชำระเงินให้แก่โจทก์ แต่เนื่องจากประสบปัญหาด้านการเงิน มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงไม่สามารถชำระตามจำนวนที่ได้ตกลงกับโจทก์ไว้

   เพื่อบรรเทาความเสียหาย ในวันนี้จำเลยได้นำเงินมาชำระให้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 150,000 บาทซึ่งเป็นจำนวนมีจำเลยคงค้างชำระโจทก์

   ข้อ 2. จำเลยยังมีความประสงค์ที่จะชำระเงินให้แก่ผู้เสีหายต่อไปจนครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกันไว้

   ด้วยเหตุและผลดังที่ได้กราบเรียนต่อศาล จำเลยจึงมีความประสงค์จะขอศาลที่เคารพได้โปรดเลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปก่อนหรือแล้วแต่ศาลจะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้โอกาสจำเลยได้พยายามหาเงินมาชำระแก่โจทก์ตามที่ได้ตกลงกันต่อไป เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          ทนายโจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายความโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์

 

ประเภทคดี : เช็ค ยักยอก ฉ้อโกง ที่มีนัดชำระหนี้กันในศาล


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835