ออกหมายบังคับคดี / สัญญายอม

คำถาม จำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล และศาลมีคำพิพากษาตามยอม หากผิดสัญญาแล้ว ก่อนออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ต้องส่งคำบังคับจำเลยอีกด้วยไหม

ตอบ ไม่ต้อง เพราะถือว่าจำเลยรับทราบผลคำพิพากษาแล้ว

เพิ่มเติม กรณีทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยทนายความ เซ็นหน้าปกสำนวนทราบคำบังคับ ย่อมถือว่าตัวความทราบคำบังคับด้วยเช่นกัน ตามอำนาจในใบแต่งทนายความ จำเลยซึ่งเป็นตัวการย่อมมีความผูกพันตามกฎหมาย ถือว่าจำเลยทราบคำบังคับแล้ว ไม่ต้องส่งคำบังคับให้จำเลยอีก

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3229/2550

    ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมได้อ่านคำพิพากษาตามยอมและคำบังคับให้คู่ความฟังแล้ว จึงให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้ที่หน้าสำนวน และที่หน้าสำนวนระบุข้อความของคำบังคับไว้ว่า ให้โจทก์และจำเลยปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ มิฉะนั้นจะถูกบังคับคดีตามกฎหมาย โดยมีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นลงนามในฐานะเป็นผู้ออกคำบังคับ ข้อความที่ระบุไว้ที่หน้าสำนวนดังกล่าวถือได้ว่าเป็นคำบังคับแล้ว เมื่อโจทก์กับจำเลยได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำพิพากษาตามยอมและคำบังคับ ย่อมถือได้ว่ามีการส่งคำบังคับไปยังจำเลยแล้ว ศาลจึงไม่จำต้องออกคำบังคับซ้ำอีก

    โจทก์ยื่นคำขอออกหมายบังคับคดี แม้ท้ายคำขอระบุยอดหนี้คำนวณถึงก่อนยื่นคำขอ 1 วัน ก็ไม่ถือว่าโจทก์ขอให้ออกหมายบังคับคดีผิดแผกแตกต่างไปจากคำพิพากษาตามยอม คำขอดังกล่าวชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 275

#1 โดย: 123 [IP: 61.90.111.xxx]
เมื่อ: 2022-06-14 20:08:09
กระบวนการ ตั้งหมายต้องไปขอคำสั่งศาลก่อน ใช่หรือไม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,937