คำแถลง ขอกำหนดวันนัดไต่สวน

คำแถลง ขอกำหนดวันนัดไต่สวน

   ข้อ 1. คดีนี้ จำเลยได้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ในวันนี้

   ข้อ 2. ข้าฯขอประทานอนุญาตต่อศาล เพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ (เว้นไว้เติมที่ศาล ตอนยื่นคำร้อง)

ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ทนายจำเลย

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,937