คำแถลง ขอแก้ไขที่อยู่จำเลย และทนายจำเลย

คำแถลง ขอแก้ไขที่อยู่จำเลย และทนายจำเลย

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.

   ข้อ 2. ด้วยจำเลยได้ย้ายที่อยู่อันเป็นภูมิลำเนาที่แท้จริง ซึ่งเดิมคือ บ้านเลขที่ 321 หมู่ 3 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นห้องเช่าของจำเลย รายละเอียดปรากฎตามสำเนาสัญญาเช่า เอกสารท้ายแนบคำแถลงฉบับนี้

   ข้อ 3. เพื่อประโยชน์ในการส่งหมาย เพื่อให้จำเลยได้ทราบคำสั่งต่างๆของศาล จำเลยจึงขอแก้ไขที่อยู่ตามภูมิลำเนาที่แท้จริง จากเดิม คือ บ้านเลขที่ 321 หมู่ 3 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

   แก้ไขใหม่เป็น บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

   ข้อ 4. และขอแก้ไขที่อยู่ของทนายความจำเลย จากเดิม คือ บ้านเลขที่ 8/194 หมู่ที่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ 11120

   แก้ไขใหม่เป็น บ้านเลขที่ 120/326 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ 11120

   เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                           จำเลย

คำแถลง ฉบับนี้ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,937