คำร้อง ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินออกไปรังวัดที่ดินที่เป็นภาระจำยอม

คำร้อง ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินออกไปรังวัดที่ดินที่เป็นภาระจำยอม

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดมีคำสั่งนัดไกล่เกลี่ย สืบพยานโจทก์ ในวันนี้

   เนื่องจากผู้ร้องมีความประสงค์รังวัดที่ดินเพื่อให้ทราบว่าที่ดินที่เป็นภาระจำยอม ซึ่งอยู่ในที่ดิน โฉนดเลขที่ 1234 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีแนวเขตที่แน่นอน และหากศาลมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ก็สามารถบังคับได้ตามคำสั่งต่อไป

   ข้อ 2. ผู้ร้องจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด เพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินออกไปรังวัด ทำแผนที่ ทำแนวเขต โดยระบุจำนวนเนื้อที่ดินที่เป็นภาระจำยอมว่ามีเนื้อที่เท่าใด ระบุความกว้าง ความยาว และสิ่งอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาล ให้ชัดเจน แล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินนำส่งแผนที่ดินให้ศาลก่อนวันนัดครั้งต่อไป ตามที่ศาลได้โปรดกำหนด โดยให้โจทกทั้งสองและจำเลยร่วมกันเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบของสำนักงานที่ดิน

   เพื่อความสะดวก โจทก์ขอรับหนังสือจากศาลไปส่งให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ด้วยตนเอง ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          ทนายโจทก์ทั้งสอง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายความโจทก์ทั้งสอง เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,848