คำร้อง ขอเพิกถอนหมายจับ

คำร้อง ขอเพิกถอนหมายจับ

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.

   ข้อ 2. เดิมศาลได้โปรดมีคำสั่งนัดฟังผลชำระหนี้หรือฟังคำพิพากษาในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. เนื่องด้วยจำเลยอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามข้อตกลง ต่อมาทนายโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ และศาลได้โปรดนัดพร้อมในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. รายละเอียดปรากฏในสำนวนคดีของศาลแล้วนั้น

   ข้อ 3. จำเลยขอกราบเรียนต่อศาลว่า เหตุที่จำเลยไม่ได้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ตามรายงานกระบวนพิจารณาคดี ฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 กล่าวคือ เดือนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท เพราะจำเลยได้พูดคุยเจรจากับโจทก์ว่า จำเลยตกลงชำระเป็นเงินก้อนภายในวันนัดศาล วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ซึ่งโจทก์ได้รับทราบและยินยอมแล้ว จำเลยจึงไม่ได้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนให้แก่โจทก์

   ข้อ 4. เหตุที่จำเลยไม่ได้มาตามวันนัดศาล เนื่องจากจำเลยได้ย้ายที่อยู่ จากเดิมคือตามคำฟ้องโจทก์ ซึ่งเป็นห้องเช่า โดยจำเลยได้ทำสัญญาเช่าจากนายสุขี มีชัย และต่อมาได้หมดระยะเวลาเช่า จำเลยจึงต้องย้ายออกมาอยู่อาศัยที่อื่น รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาเช่า เอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้

   เมื่อประมาณปลายเดือนมกราคม 2562 จำเลยย้ายมาอยู่อาศัยในบ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นบ้านของพี่ชายจำเลย ประกอบกับทนายจำเลยก็ย้ายที่อยู่เช่นกันในช่วงเวลาเดียวกัน จำเลยจึงไม่ได้รับหมายนัดของศาล ตามที่นัดพร้อมในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. แต่อย่างใด จำเลยจึงไม่อาจทราบและมาศาลได้ตามนัด ซึ่งในวันเดียวกันนั้น เวลาประมาณ 11 นาฬิกา ทางทนายโจทก์ได้โทรมาแจ้งจำเลยและทนายจำเลยว่า ศาลได้มีคำสั่งให้ออกหมายจับจำเลยแล้ว และมีนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 11 มิถุนายน 2562

   จำเลยจึงได้รีบติดต่อไปยังโจทก์ เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกัน ซึ่งในวันนี้โจทก์ได้มาศาลเพื่อยินยอม และไม่ติดใจ ในการขอศาลได้โปรดมีคำสั่งเพิกถอนหมายจับจำเลย

   ข้อ 5. ด้วยเหตุดังที่ได้กราบเรียนต่อศาลข้างต้น ขอศาลได้โปรดไต่สวน และมีคำสั่งเพิกถอนหมายจำเลย เหตุเนื่องจากมิได้ส่งหมายนัดตามภูมิลำเนาที่แท้จริงของจำเลย จำเลยมิได้มีเจตนาหลบหนี แต่ประการใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          จำเลย

คำร้อง ฉบับนี้ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์

ข้าพเจ้า นายดีใจ มีโชค โจทก์ ไม่คัดค้าน การขอเพิกถอนหมายจับจำเลย

   ลงชื่อ                          โจทก์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835