คำร้อง ขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาคดีก่อนวันนัด

คำร้อง ขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาคดีก่อนวันนัด

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.

   ข้อ 2. ด้วยจำเลยได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนหมายจับ ในวันนี้ เนื่องจากส่งผลทำให้จำเลยไม่สามารถไปติดต่อราชการได้ เกิดความยุ่งยากในการดำเนินชีวิต และการประกอบกิจการ ซึ่งโจทก์ จำเลย ได้มาพร้อมกันแล้วในวันนี้ เพื่อไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนหมายจับ

   ด้วยเหตุดังที่ได้กราบเรียนต่อศาลข้างต้น ขอศาลได้โปรดออกนั่งพิจาณาคดี เพื่อดำเนินการไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนหมายจับ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          จำเลย

   ลงชื่อ                          โจทก์

คำร้อง ฉบับนี้ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,848