เบี้ยวค่าเลี้ยงดูบุตร มีสิทธิถูกขัง

เบี้ยวค่าเลี้ยงดูบุตร มีสิทธิถูกขัง #ทนายคดีค่าเลี้ยงดูบุตรThanuLaw #ทนายคดีครอบครัวThanuLaw

ในคดีที่ฟ้องเรียก "ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร หรือค่าเลี้ยงชีพ"

เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร หรือทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหนี้สามารถดำเนินการบังคับตามกฎหมายได้ ดังนี้

1. แจ้งต่อศาล โดยการทำเป็นคำร้องขอออกหมายเรียกตัวมาสอบถาม เพื่อตักเตือน หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำตักเตือนของศาล ขอศาลให้มีคำสั่งออกหมายจับและสั่งให้กักขังลูกหนี้ต่อไป จนกว่าจะชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

2. ถ้าศาลเห็นสมควร จะสั่งให้ลูกหนี้นำเงินมาวางศาล หรือกรณีลูกหนี้มีรายได้ประจำศาลอาจสั่งให้อายัดเงิน โดยให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินนำเงินมาวางศาลแทนลูกหนี้

 

แนวทางปฏิบัติ

1. ศาลจะมีคำสั่งเรียกตัวลูกหนี้มาสอบถามก่อนว่าเหตุใดถึงผิดสัญญา โดยนัดพร้อมสอบถามทั้งสองฝ่ายมาศาล ในขั้นตอนนี้ลูกหนี้ก็มักจะยินยอมหาเงินมาชำระ

2. แต่หากไม่ปฏิบัติตามคำตักเตือนของศาล โดยไม่มีเหตุอันควร จึงสามารถออกหมายจับ (ถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และเลขาธิการศาลยุติธรรม หากจะระงับการเดินทางออกต่างประเทศ จะต้องขอศาลเพิ่มเติม เพื่อมีหนังสือถึงตำรวจตรวจคนเข้าเมือง)

   แต่หากลูกหนี้อยู่ในห้องพิจารณา ศาลสามารถออกหมายขังได้เลย ไม่ต้องออกหมายจับอีก

3. ห้ามกักขังลูกหนี้แต่ละครั้งเกิน 15 วัน

4. หากลูกหนี้หาเงินมาได้ ศาลต้องมีคำสั่งปล่อยตัวทันที

5. เมื่อถูกหมายขัง ลูกหนี้ย่อมมีสิทธิขอปล่อยชั่วคราวได้

6. ค่าธรรมเนียม เสียเฉพาะค่านำหมายให้จำเลย

 

***วิธีปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่งทั่วไป คือ การบังคับคดี โดยขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ลูกหนี้ขายทอดตลาด หรืออายัดเงิน***

 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

มาตรา 162 ในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษานำเงินมาวางศาลตามเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่ศาลกำหนด ในกรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษามีรายได้ประจำ ศาลอาจสั่งให้อายัดเงินเท่าจำนวนที่จะชำระเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดู หรือค่าเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน แล้วให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินดังกล่าวนำเงินมาวางศาลแทนลูกหนี้ตามคำพิพากษา

   เมื่อความปรากฏต่อศาลเองหรือผู้มีสิทธิได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ ร้องต่อศาลว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลเรียกตัวมาสอบถาม หากปรากฏเป็นความจริงให้ศาลว่ากล่าวตักเตือนให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาล

   ในกรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำตักเตือนของศาลตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลมีอำนาจออกหมายจับและสั่งให้กักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้จนกว่าลูกหนี้จะนำเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพมาชำระหรือวางศาล แต่ห้ามมิให้กักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่ละครั้งเกินกว่า 15 วันนับแต่วันจับหรือกักขัง แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว

 

ข้อแนะนำจากทนายความ

1. ตามกฎหมายต้องยื่นคำร้องขอศาลสั่งให้ลูกหนี้นำเงินมาวางศาลตามเงื่อนไข หรือระยะเวลาที่ศาลกำหนด ตามวรรค1 ก่อน แต่ในทางปฏิบัติศาลมักจะมีคำสั่งเรียกตัวมาสอบถาม

2. หากการไม่จ่ายค่าเลี้ยงดู เพราะมีเหตุอันสมควรเช่น ตกงาน ประสบอุบัติเหตุ ป่วย ธุรกิจล้มเหลว เป็นต้น ศาลจะให้โอกาสในการหาเงินมาวาง โดยกำหนดระยะเวลาไว้

3. ก่อนยื่นคำร้องฯ ควรยื่นคำร้องขอออกคำบังคับคดีก่อน แล้วตามสืบทรัพย์ของลูกหนี้ เมื่อไม่พบ แล้วแถลงในคำร้องฯ จะมีน้ำหนักมากขึ้น

4. ก่อนยื่นคำร้องฯ ต้องส่งโนติสแจ้งลูกหนี้ก่อน

5. หนี้ค่าเลี้ยงดูไม่สามารถขอลด แต่ขอผ่อนชำระได้ ฉะนั้นหากเกิดปัญหาในการจ่าย ต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนค่าอุปการะเลี้ยงดูใหม่

 

ตัวอย่าง รายงานกระบวนพิจารณาคดี ของศาล

 

ตัวอย่างหมายจับ คดีค้างชำระค่าอุปการะเลี้ยงดู

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 1.47.128.xxx]
เมื่อ: 2019-12-03 21:44:40
ผมเลียงหลานสาวผมลูกสาวกับสามีไม่เคยค่าจ้างพอเด็กได้2ปีเขาก็เอาไปให้ฝายพอสามีเลียงแต่ผมไม่ยอมตอนแรกเกิดไม่มีใครจะเลียงผมมีสิทธิ์เรียกค่าเลียงดู2ปีได้ไม่
#2 โดย: Trivakinn@Gmail.com [IP: 182.232.177.xxx]
เมื่อ: 2020-05-31 16:43:40
กรณีนี้พ่อเด็กขอไม่ชำระขอติดคุกทั้งชีวิตเลยได้ไหมครับ
#3 โดย: Nook3238 [IP: 49.228.137.xxx]
เมื่อ: 2020-08-25 10:39:05
สามีเก่าเบี้ยวค่าเลี้ยงดู เลยส่งเรื่องไปกรมบังคับคดี แต่ก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง ทางบังคับคดีแจ้งว่าไม่มีอำนาจอะไรนอกจากส่งหนังสือเตือนหากฝ่ายจำเลยไม่ยอมจ่าย..รอมา3ปียังไม่ได้ใช้เงินเลยคะ
#4 โดย: Nis [IP: 182.232.215.xxx]
เมื่อ: 2021-01-17 20:35:23
สามีเลิกกับแม่ของลูกไปเมีย9/4/63หลังจากหย่ากันเขาก็จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรและแม่ของบุตรมาเดือนละ12000บาทเป็นระยะเวลา6เดือนต่อมาทางเราไม่สามารถส่งเสียได้เพราะรายได้น้อยค่าใช้จ่ายก็เพิ่ม
ต่อมาได้รู้จากพี่สาวของใ่ายหญิงว่าเขาไม่ได้เอาเงินนั้นให้ลูกเราเลยไม่ส่งเสียแต่เขาไปให้ทนายส่งจดหมายมาเราควรจะทำอย่างไรค่ะ
#5 โดย: แม่ลูก3 [IP: 1.47.99.xxx]
เมื่อ: 2021-02-05 03:34:50
สามีไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรจำนวน3000บาท ตามที่ได้ลงไว้ในหนังสือสัญญาหย่าแล้วบอกจะไม่ให้อยากได้ก็ไปฟ้องเอาดิฉันจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างค่ะ
#6 โดย: Kif26 [IP: 159.192.208.xxx]
เมื่อ: 2021-02-22 08:40:38
ต้องการอย่าขาดจากสามีเหตุไม่สามารถดูแลครอบครัวได้(ติดเหล้าเมาทุกวันชอบหาเรื่องทะเลาะ,ติดพนันออนไลน์)คือสาเหตุหลักๆ แต่เขาไม่ยอมอย่าเราจะทำไงได้บ้างถ้าไม่อย่าเราสามารถฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่อย่างไร(เขาทำงานมีเงินเดือนแต่ไม่ช่วยอะไรเราเลยโยนภาระให้กับเราคนเดียวทั้งที่เงินเดือนเท่ากัน)รบกวนตอบหนูหน่อยนะคะ
#7 โดย: นัอย [IP: 182.232.0.xxx]
เมื่อ: 2021-05-10 12:37:59
สามีเก่าชอบเบี้ยวค่าเลี้ยงดูบุตร เราสามารถให้ศาลบังคับหักจากบัญชีเงินเดือนเขาได้รึป่าวค่ะ
#8 โดย: หมูน้อย [IP: 183.89.112.xxx]
เมื่อ: 2021-06-12 08:01:23
สามีเก่าชอบเบี้ยวค่าเลี้ยงดูบุตร เราสามารถให้ศาลบังคับหักจากบัญชีเงินเดือนเขาได้รึป่าวค่ะ
#9 โดย: พิดานันท์ [IP: 27.125.240.xxx]
เมื่อ: 2021-06-22 11:37:21
ถ้ากรณีเคยจดทะเบียนหย่าเเล้วเคยเซ็นยินยอมให้บุตรอยู่ในความดูเเลของบิดาเเต่เเล้วกับมาตกลงกันใหม่เพื่อเเก้สัญญายินยอมเปลี่ยนเป๊นอยู่ในความดูเเลของมารดาได้มั้ยค่ะ
เรื่องอดีตสามีมีครอบครัวใหม่
#10 โดย: พิดานันท์ [IP: 27.125.240.xxx]
เมื่อ: 2021-06-22 11:42:24
เพราะตอนที่หย่าเรายังไม่ได้เเยกกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ฝ่ายชายได้มีภรรยาใหม่เเละลูกใหม่เเละฝ่ายชายได้ขอให้ออกไปอยู่เพียงลำพังซึ้งบุตรอยากอยู่กับเเม่ด้วยฝ่ายอดีตสามีก๊ยินยอมการตัดสินใจของบุตรเเต่ดิฉันอยากทำร่างสัญญาขอค่าเลี้ยงดูบุตรจนกว่าดิฉันจะได้งานทำไม่ทราบว่าจะทำได้มั้ยค่ะ
#11 โดย: Chonticha [IP: 223.24.170.xxx]
เมื่อ: 2021-08-04 00:41:08
ต้องการหย่า แต่สามีไม่ยอมหย่า เหตุเกิดจากที่สามีติดพนันออนไลน์ ติดเหล้าบุหรี่ เสพยา ขโมยเงินเราทั้งๆที่เราท้องอยู่ไปเล่นพนันจนหมดบัญชี งานการไม่ทำเป็นชิ้นเป็นอัน เลยแยกกันอยู่ตอนเราท้องได้ 3 เดือน(อยู่คนละจังหวัด) ตอนนี้ท้อง 8 เดือน ใกล้คลอดแล้ว เค้าทำงานได้เงินมาก็ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดู ก็ยังเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์จนหมด ในสมุดฝากครรภ์ก็ไม่มีชื่อพ่อของเด็ก ตัวเขาไม่มีสมบัติอะไร รายได้ก็ไม่แน่ไม่นอน แบบนี้จะฟ้องหย่าได้มั้ยคะ แล้วก็เงินเลี้ยงดูบุตรด้วยจะฟ้องได้มั้ย
#12 โดย: Onuma [IP: 171.7.231.xxx]
เมื่อ: 2022-02-03 15:38:15
ลูก อายุ 26 ปีแล้วหลังหน่าได้ทำสัญญาค่าเลี้ยงดูบุตรแต่ทางพ่อไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเรายังสามารถฟ้องได้อีกมั้ยค่ะ
#13 โดย: Mew [IP: 1.47.21.xxx]
เมื่อ: 2022-03-09 10:00:33
กรณีที่พ่อเด็กในท้องไม่จ่ายมีการปรับและติดคุกไหมหรือขึ้นศาลายาไหม
#14 โดย: ออย [IP: 49.228.35.xxx]
เมื่อ: 2022-05-04 12:19:47
อดีตเมียเก่าของแฟนฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เราก็จ่ายตามขอตกลงแต่เขาไม่ยอมให้ลูกมาเล่นมาเที่ยวกับพ่อแบบนี้ถ้าเราไม่จ่ายเราจะผิดไหมค่ะเพราะเขาผิดข้อตกลงก่อน และตอนนี้เขาก็จะมายุ่งวุ่นวายมาตรวจสอบรายรับบัญชีของแฟนเราทางเราจะเอาเรื่องได้ไหมค่ะ
#15 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2022-07-09 09:43:14
#1 โดย: ทนายธนู
ผมเลียงหลานสาวผมลูกสาวกับสามีไม่เคยค่าจ้างพอเด็กได้2ปีเขาก็เอาไปให้ฝายพอสามีเลียงแต่ผมไม่ยอมตอนแรกเกิดไม่มีใครจะเลียงผมมีสิทธิ์เรียกค่าเลียงดู2ปีได้ไม่

ตอบ ความเห็นส่วนตัว เรียกค่าเลี้ยงดูคืนไม่ได้ เพราะจ่ายไปด้วยความสมัคร แต่ก็ยังไม่มีแนวคำพิพากษาฎีกายืนยันนะครับ เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผม
#16 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2022-07-09 09:44:04
#2 โดย: Trivakinn@Gmail.com
กรณีนี้พ่อเด็กขอไม่ชำระขอติดคุกทั้งชีวิตเลยได้ไหมครับ

ตอบ เอางั้นเลยหรอ แต่ก็ได้นะครับ ให้ศาลสั่งขังไป
#17 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2022-07-09 09:46:13
#3 โดย: Nook3238
สามีเก่าเบี้ยวค่าเลี้ยงดู เลยส่งเรื่องไปกรมบังคับคดี แต่ก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง ทางบังคับคดีแจ้งว่าไม่มีอำนาจอะไรนอกจากส่งหนังสือเตือนหากฝ่ายจำเลยไม่ยอมจ่าย..รอมา3ปียังไม่ได้ใช้เงินเลยคะ

ตอบ นั่นก็เป็นวิธีปกติตามป.วิ.แพ่ง ครับ คือ ขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงิน หรือยึดทรัพย์ขายทอดตลาด
#18 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2022-07-09 09:47:59
#4 โดย: Nis
สามีเลิกกับแม่ของลูกไปเมีย9/4/63หลังจากหย่ากันเขาก็จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรและแม่ของบุตรมาเดือนละ12000บาทเป็นระยะเวลา6เดือนต่อมาทางเราไม่สามารถส่งเสียได้เพราะรายได้น้อยค่าใช้จ่ายก็เพิ่ม
ต่อมาได้รู้จากพี่สาวของใ่ายหญิงว่าเขาไม่ได้เอาเงินนั้นให้ลูกเราเลยไม่ส่งเสียแต่เขาไปให้ทนายส่งจดหมายมาเราควรจะทำอย่างไรค่ะ

ตอบ เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องจ่ายตามบันทึกท้ายการหย่า ครับ หากมีรายได้ที่ลดลง ก็ยื่นคำร้องขอต่อศาลเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนค่าเลี้ยงดูได้
#19 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2022-07-09 09:48:32
#5 โดย: แม่ลูก3
สามีไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรจำนวน3000บาท ตามที่ได้ลงไว้ในหนังสือสัญญาหย่าแล้วบอกจะไม่ให้อยากได้ก็ไปฟ้องเอาดิฉันจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างค่ะ

ตอบ จัดให้หน่อยครับ
#20 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2022-07-09 09:49:54
#6 โดย: Kif26
ต้องการอย่าขาดจากสามีเหตุไม่สามารถดูแลครอบครัวได้(ติดเหล้าเมาทุกวันชอบหาเรื่องทะเลาะ,ติดพนันออนไลน์)คือสาเหตุหลักๆ แต่เขาไม่ยอมอย่าเราจะทำไงได้บ้างถ้าไม่อย่าเราสามารถฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่อย่างไร(เขาทำงานมีเงินเดือนแต่ไม่ช่วยอะไรเราเลยโยนภาระให้กับเราคนเดียวทั้งที่เงินเดือนเท่ากัน)รบกวนตอบหนูหน่อยนะคะ

ตอบ ไม่หย่าก็สามารถฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้ครับ เพราะเป็นหน้าที่ของสามีภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน
#21 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2022-07-09 09:50:33
#7 โดย: นัอย
สามีเก่าชอบเบี้ยวค่าเลี้ยงดูบุตร เราสามารถให้ศาลบังคับหักจากบัญชีเงินเดือนเขาได้รึป่าวค่ะ

ตอบ ได้ครับ แต่ที่ถามมาเป็นวิธีการบังคับคดีแบบทั่วไป
#22 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2022-07-09 09:51:27
#9 โดย: พิดานันท์
ถ้ากรณีเคยจดทะเบียนหย่าเเล้วเคยเซ็นยินยอมให้บุตรอยู่ในความดูเเลของบิดาเเต่เเล้วกับมาตกลงกันใหม่เพื่อเเก้สัญญายินยอมเปลี่ยนเป๊นอยู่ในความดูเเลของมารดาได้มั้ยค่ะ
เรื่องอดีตสามีมีครอบครัวใหม่

ตอบ ได้ครับ ยื่นคำร้องต่อศาลขอเปลี่ยนแปลงอำนาจปกครองบุตร (คนละเรื่องของบทความนี้)
#23 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2022-07-09 09:52:58
#10 โดย: พิดานันท์
เพราะตอนที่หย่าเรายังไม่ได้เเยกกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ฝ่ายชายได้มีภรรยาใหม่เเละลูกใหม่เเละฝ่ายชายได้ขอให้ออกไปอยู่เพียงลำพังซึ้งบุตรอยากอยู่กับเเม่ด้วยฝ่ายอดีตสามีก๊ยินยอมการตัดสินใจของบุตรเเต่ดิฉันอยากทำร่างสัญญาขอค่าเลี้ยงดูบุตรจนกว่าดิฉันจะได้งานทำไม่ทราบว่าจะทำได้มั้ยค่ะ

ตอบ ทำสัญญากันเอง ก็ได้ครับ หากผิดสัญญา จึงค่อยนำมาฟ้องแล้วใช้เป็นหลักเกณฑ์ในส่วนจำนวนเงินค่าเลี้ยงดู
#24 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2022-07-09 09:54:12
#11 โดย: Chonticha
ต้องการหย่า แต่สามีไม่ยอมหย่า เหตุเกิดจากที่สามีติดพนันออนไลน์ ติดเหล้าบุหรี่ เสพยา ขโมยเงินเราทั้งๆที่เราท้องอยู่ไปเล่นพนันจนหมดบัญชี งานการไม่ทำเป็นชิ้นเป็นอัน เลยแยกกันอยู่ตอนเราท้องได้ 3 เดือน(อยู่คนละจังหวัด) ตอนนี้ท้อง 8 เดือน ใกล้คลอดแล้ว เค้าทำงานได้เงินมาก็ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดู ก็ยังเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์จนหมด ในสมุดฝากครรภ์ก็ไม่มีชื่อพ่อของเด็ก ตัวเขาไม่มีสมบัติอะไร รายได้ก็ไม่แน่ไม่นอน แบบนี้จะฟ้องหย่าได้มั้ยคะ แล้วก็เงินเลี้ยงดูบุตรด้วยจะฟ้องได้มั้ย

ตอบ ติดการพนัน ถือเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ครับ
#25 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2022-07-09 09:54:58
#12 โดย: Onuma
ลูก อายุ 26 ปีแล้วหลังหน่าได้ทำสัญญาค่าเลี้ยงดูบุตรแต่ทางพ่อไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเรายังสามารถฟ้องได้อีกมั้ยค่ะ

ตอบ 26 ปี บรรลุนิติภาวะแล้ว พ่อไม่มีหน้าที่ในการจ่ายค่าเลี้ยงดูครับ
#26 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2022-07-09 09:55:45
#13 โดย: Mew
กรณีที่พ่อเด็กในท้องไม่จ่ายมีการปรับและติดคุกไหมหรือขึ้นศาลายาไหม

ตอบ ขึ้นศาลครับ ไม่ใช่นครปฐม
#27 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.250.xxx]
เมื่อ: 2022-07-09 09:56:50
#14 โดย: ออย
อดีตเมียเก่าของแฟนฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เราก็จ่ายตามขอตกลงแต่เขาไม่ยอมให้ลูกมาเล่นมาเที่ยวกับพ่อแบบนี้ถ้าเราไม่จ่ายเราจะผิดไหมค่ะเพราะเขาผิดข้อตกลงก่อน และตอนนี้เขาก็จะมายุ่งวุ่นวายมาตรวจสอบรายรับบัญชีของแฟนเราทางเราจะเอาเรื่องได้ไหมค่ะ

ตอบ จ่ายเงิน กับกีดกั้น คนละเรื่องกัน ถ้าเขากีดกั้นก็ยื่นคำร้องต่อศาลให้ส่งบุตรได้ครับ
#28 โดย: บี [IP: 182.232.251.xxx]
เมื่อ: 2022-07-13 16:09:10
บี: ท้องแต่แฟนไม่รับ ซึ่งตอนที่ท้องยอมรับผิดชอบ กระทั่งท้องได้5เดือนปฏิเสธรับผิดชอบ ฟ้องได้หรือไม่ แต่แฟนกลัวเีาห้องจึงถ่ายโอนทรัพย์สินให้พี่สาวเพื่อหลีกเลี่ยง การรับผิดชอบ เหลือเพียงรายได้จากการเป็นพนักงาน จะสามารถ เรียกร้อง อย่างไรได้บ้าง
#29 โดย: จอย [IP: 101.109.84.xxx]
เมื่อ: 2022-07-30 22:12:05
จอย:สอบถาม
ทำสัญญาท้ายใบหย่าบุตรอยุ่กับบิดา
มารดาจะส่งค่าเลียงดูบุตรเดือนละ1100บาททุกเดือน
แต่ตอนมาเจรจาใหม่หลังทำสัญญาไปแล้วที่บ้านฝ่ายบิดา ไม่ให้มายุ่งเกียวกับบุตร
แต่จะให้จ่ายค่าเลียงดุบุตรอย่างเดียว โดยไม่ให้เจอบุตรเลย ไม่ให้ยุ่งเกียวกัน
กรณีแบบนี้เราสามารฟ้องกลับเพื่อเอาลูกมาเลียงเองได้รึปล่าวค่ะ
สามีชอบทุบตี ทุกครั่งเวลาทะเลาะกันด้วยค่ะ
มีหลักฐานการถูกทำร้ายค่ะ
และอดีตสามีมีประวัติติดยาเสพติด้วยค่ะ
สามารเปลียนคนดูแลบุตรได้รึปล่าวค่ะ
#30 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.17.xxx]
เมื่อ: 2022-08-30 10:14:58
#28 โดย: บี
รอให้คลอดก่อน แล้วสามารถฟ้องคดีเรียกค่าเลี้ยงดูลูกได้ครับ
#31 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.17.xxx]
เมื่อ: 2022-08-30 10:16:02
#29 โดย: จอย
ฟ้องขอให้เปลี่ยนอำนาจปกครอง หรือเพิกถอนอำนาจได้ครับ
#32 โดย: Khuan [IP: 118.174.121.xxx]
เมื่อ: 2022-09-03 12:15:10
เซ็นหลังใบหย่าว่าจะจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ2000 นี้ก็ผ่านมาจะ4ปีค่ะ ไม่เคยส่งมาสักบาทเลยต้องทำยังไงได้บ้างค่ะ
#33 โดย: 0923474295 [IP: 49.228.10.xxx]
เมื่อ: 2022-10-05 23:47:15
หลังการหย่าได้เซ็นหลังใบหย่าว่าฝ่ายชายจะจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรทั้ง2คนเป็นเงินจำนวนเงิน 2000บาทต่อเดือนหลังจากนั้นฝ่ายชายส่งมาประมาณ5-6เดือนหลังจากนั้นฝ่ายชายเริ่มเบี้ยวจะไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูยุตรเราต้องทำไงค่ะ
#34 โดย: รุ้ง [IP: 223.24.170.xxx]
เมื่อ: 2022-10-08 22:03:50
บอิดาทำสัญญากับมารดาว่าจะจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ2000แต่ส่งให้เดือนละ500 และก็ขาดหายไปสามารถฟ้องได้ไหมค่ะ
#35 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.39.xxx]
เมื่อ: 2022-10-11 06:27:57
ตอบ #32 โดย: Khuan
ยื่นฟ้องคดีต่อศาล
#36 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.39.xxx]
เมื่อ: 2022-10-11 06:28:24
ตอบ #33 โดย: 0923474295
ยื่นฟ้องต่อศาล
#37 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.39.xxx]
เมื่อ: 2022-10-11 06:28:55
ตอบ #34 โดย: รุ้ง
ฟ้องได้ครับ ถือว่าผิดสัญญา
#38 โดย: Piyaporn [IP: 159.192.34.xxx]
เมื่อ: 2022-10-25 20:09:39
ยื่นบังคับคดีเรื่องผิดนัดค่าเลี้ยงดูบุตรไปแล้วให้หักผ่านบัญชีจำเลยตั้งแต่เดือนสิงหาคมจะมีผลประมาณกี่เดือนแล้วจะได้รับเงินทางไหนค่ะ
#39 โดย: Pin [IP: 49.237.13.xxx]
เมื่อ: 2022-10-30 07:48:17
ถ้าเกิดฝั่งบิดาไม่ยอมส่งค่าเลี้ยงดูบุตรประมาณ2000฿กว่า10ปี
จะสามารถมีสิทธิ์เรียกค่าเลี้ยงดูตามปีที่ไม่ได้ส่งต่าเลี้ยงดูได้ไหมค่ะ แล้วต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ?
#40 โดย: ยุ้ย [IP: 27.55.89.xxx]
เมื่อ: 2022-11-02 20:49:35
ลูก อายุ 1ขวบ2เดือน แล้วหลังอย่าได้เขียนสลักหลังในใบอย่า จะส่งค่าเป็นจำนวนเงิน2000บาทเลี้ยงดูบุตรแต่ทางพ่อไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเรายังสามารถฟ้องได้มั้ยค่ะ
#41 โดย: แนม [IP: 171.5.245.xxx]
เมื่อ: 2023-01-11 14:33:56
ตามคำสั่งศาลให้จ่ายค่าเลี้ยงดู บุตร 6000 /เดือน ทุกๆวันที่ 1 แต่ฝ่ายชาย โอน 5000/เดือน และไม่ชำระตรงตามทุกวันที่ศาลกำหนด และเมื่อลูกโตขึ้น เราสามารถเรียกค่าเลี้ยงดูเพิ่มเติมได้ไหมคะ ต้องทำอย่างไรบ้าง
#42 โดย: radickjames7@gmail.com [IP: 197.210.70.xxx]
เมื่อ: 2023-01-20 03:30:56
ฉันเสนอรายการยืมให้คุณ 5,000-2000,000 USD/EURO ใครบางคนสามารถชำระคืนได้

โดยคิดดอกเบี้ยต่ำเพียง 2% เราเป็นบุคคลที่ให้สินเชื่อ

ระหว่างบุคคลที่จริงจังที่ต้องการธุรกิจขนาดเล็กส่วนบุคคล

การลงทุนเพียงดอกเบี้ย 2% ตามคำขอทำให้สงบสุข พวกเราทำ

เงินกู้ในประเทศและเงินกู้ระหว่างประเทศแก่ผู้คนทั่วโลก ของเรา

องค์กรไม่ใช่ธนาคารและเราไม่ต้องการเอกสารจำนวนมาก สินเชื่อ

ยุติธรรมและซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ ติดต่อเราวันนี้และแจ้งให้เราทราบจำนวนเงิน

ของเงินที่คุณต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ของบริษัท
ผ่าน ( radickjames7@gmail.com )
ติดต่อ WhatsApp ส่วนตัวของบริษัท (+39 351 151 5233)
#43 โดย: radickjames7@gmail.com [IP: 197.210.70.xxx]
เมื่อ: 2023-01-20 03:31:11
ฉันเสนอรายการยืมให้คุณ 5,000-2000,000 USD/EURO ใครบางคนสามารถชำระคืนได้

โดยคิดดอกเบี้ยต่ำเพียง 2% เราเป็นบุคคลที่ให้สินเชื่อ

ระหว่างบุคคลที่จริงจังที่ต้องการธุรกิจขนาดเล็กส่วนบุคคล

การลงทุนเพียงดอกเบี้ย 2% ตามคำขอทำให้สงบสุข พวกเราทำ

เงินกู้ในประเทศและเงินกู้ระหว่างประเทศแก่ผู้คนทั่วโลก ของเรา

องค์กรไม่ใช่ธนาคารและเราไม่ต้องการเอกสารจำนวนมาก สินเชื่อ

ยุติธรรมและซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ ติดต่อเราวันนี้และแจ้งให้เราทราบจำนวนเงิน

ของเงินที่คุณต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ของบริษัท
ผ่าน ( radickjames7@gmail.com )
ติดต่อ WhatsApp ส่วนตัวของบริษัท (+39 351 151 5233)
#44 โดย: นายภคพล [IP: 49.237.39.xxx]
เมื่อ: 2023-01-25 15:12:49
บุตรบรรลุนิติภาวะแล้วแต่งงานแล้วภรรยาจะเรียกค่าเลี้ยงดูได้มั้ย
#45 โดย: BB [IP: 119.110.207.xxx]
เมื่อ: 2023-03-04 10:09:57
การที่สามีเก่าของดิฉัน ขอเจอลูกก่อนแล้วจะให้โอนเงินค่าเลี้ยงดูบุตรให้ แล้วดิฉันไม่ให้เจอลูก แล้วสามีเก่าฉันไม่ให้เงินค่าเลี้ยงดูลูกอีก ดิฉันสามารถฟ้องได้หรือไม่ แล้วสามีเก่าฉันมีสิทธิที่จะได้เจอลูกได้หรือไม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,847