คำร้อง ขอกำหนดวันนัดไต่สวน

คำร้อง ขอกำหนดวันนัดไต่สวน

   ข้อ 1. คดีนี้ ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอนำบุตรผู้เยาว์มาให้ศาลสอบถาม ในวันนี้

   ข้อ 2. ผู้ร้องขอประทานอนุญาตต่อศาล เพื่อกำหนดวันนัดพาบุตรผู้เยาว์มาให้ศาลสอบถาม ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายผู้ร้อง เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835