คำร้อง ขอนัดวันไกล่เกลี่ย

คำร้องขอนัดวันไกล่เกลี่ย

   ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

   ข้อ 2. โจทก์กับจำเลยมีความประสงค์ไกล่เกลี่ยกัน โดยทั้งสองฝ่ายมีวันว่างตรงกันในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.

   ข้อ 3. ด้วยเหตุดังกล่าว ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งกำหนดวันนัดไกล่เกลี่ย ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.เพื่อให้โอกาสแก่โจทก์กับจำเลยได้เจรจาตกลงกัน ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         โจทก์

   ลงชื่อ                         จำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 213,020