คำร้อง ขอยกเลิกกการไกล่เกลี่ย

คำร้อง ขอยกเลิกกการไกล่เกลี่ย

   ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดนัดไกล่เกลี่ย เพื่อประนีประนอมยอมความ ในวันนี้

   ข้อ 2. จำเลยไม่ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยกับโจทก์อีกต่อไป

   ข้อ 3. จำเลยขอศาลได้โปรดนัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยานตามกฎหมายต่อไป ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         โจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,840