คำร้อง ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์(กับอัยการ)

คำร้อง ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์(กับอัยการ)

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 1 เมษายน 2558

   ข้าพเจ้าในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ มีความประสงค์ที่จะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการโจทก์ โดยขอถือเอาคำฟ้อง บัญชีระบุพยาน และสรรพเอกสารในคดีนี้ เป็นของโจทก์ร่วมด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ผู้เสียหาย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายผู้เสียหาย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 30 คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นก็ได้

#1 โดย: ศุภชัย [IP: 27.55.73.xxx]
เมื่อ: 2022-09-10 10:31:38
แล้ว ในกรณีที่ โจทก์ พึ่งได้ หลักฐาน เป็นภาพ จากกล้อง cctv เป็นคดีจราจร ในภาพ เห็นคู่กรณี ใช้โทรศัพท์ และ ผมเป็นผู้รับมอบอำนาจ จึงเข้าใจ ว่าทำไม ถึงไม่มีการ เหยียบเบรก และทำไม คู่กรณี ถึง อ้างว่ากล้องหน้ารถ ไม่มีการบันทึกภาพ เพราะไม่ใช่แค ภาพ ที่จะมัดตัวเขา แต่ยังมีเสียง การใช้โทรศัพท์ อีก เช่นนี้ เราจะเขียนคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่ง เรียกรถ และข้อมูลโทรศัพท์ ได้หรือไม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,848